ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 20.10.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de referent II la Laboratorul de cercetare-dezvoltare sisteme de securitate cibernetică din Secția cercetare-dezvoltare tehnologii informaționale avansate și sisteme de securitate din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații al Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare

 1. Bibliografia:
 2. HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 3. PO-02512-44.00-001 – Elaborarea, avizarea, semnarea, aprobarea şi promovarea documentelor elaborate de Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare şi structurile subordonate;
 4. PO-02512-01.06-003 – Redactarea, avizarea, semnarea şi aducerea la cunoştinţa personalului a Ordinului de zi pe unitate al Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare.

Tematica:

 1. Capitolul I, Dispoziții generale din HG 585 / 2002;

Capitolul III, Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate din HG 585 / 2002;

 1. Capitolul 5 – Descrierea procedurii – PO-02512-44.00-001
 2. Capitolul 5 – Descrierea procedurii  operaționale – PO-02512-01.06-003

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Calendarul de desfăşurare a examenului :

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact maj. Belgiu Adrian , nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 12.10.2022 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă: 20.10.2022, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 21.10.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:24.10.2022;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 26.10.2022;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.11.2022.