ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 22.11.2021, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de referent I la Documente clasificate din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Bibliografia:

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9/ 06.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 2. Legea 182/ 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 3. Legea 16/1996, legea arhivelor naţionale, republicată;
 4. HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 5. HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 6. Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securității şi sănătății în muncă;
 7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 

Tematica :

 1. Protecția documentelor clasificate, capitolul IV din M 9/06.02.2013;
 2. Legea 182/ 2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, integral;
 3. Legea 16/1996, legea arhivelor naţionale, republicată;
 4. HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, capitolele 1, 2, 3, 4 şi 10;
 5. HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, integral;
 6. Obligaţiile lucrătorilor, în conformitate cu cap. IV din Legea 319/2006 a securității şi sănătății în muncă;
 7. Obligaţiile principale ale salariatului în conformitate cu Legea 307/2006.

 

 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

 

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact maj. Belgiu Adrian, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 12.11.2021 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare – probă scrisă: 22.11.2021, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 23.11.2021;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:24.11.2021, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 25.11.2021;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.12.2021.