ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 27.09.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de inginer I la Biroul achiziții publice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Bibliografia şi tematica examenului de promovare:

 

  1. LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

  • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact c.c. Dascălu Roxana, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
  • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 19.09.2022 ora 14.00;
  • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă: 27.09.2022, ora 10.00;
  • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 28.09.2022;
  • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:29.09.2022;
  • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 30.09.2022;
  • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.10.2022.