ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează în data de 27.09.2022, ora 10:00, la sediul instituţiei, examen de promovare în gradul profesional de inginer II la Biroul specificații tehnice și standardizare din Secția management programe de CDI și specificații tehnice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

 

Bibliografia:

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 172/2021 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 875/13.09.2021;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/27.07.2018 pentru aprobarea “Std-1, Instrucţiuni privind standardizarea în domeniul militar” – publicat în M.Of. 839/02.10.2018;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale cu modificările și completările ulterioare;
 1. Procedura operațională – Elaborarea, avizarea, aprobarea şi evidenţa specificaţiilor tehnice şi a fişelor de produs pentru achiziţie – Cod: PO–02512–20.03-001.

Tematica:

 

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 172/2021 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 875/13.09.2021;
  1. III – Organizarea securității – SECŢIUNEA a 3-a – Accesul la informaţii clasificate;
  2. IV – Protecţia documentelor clasificate – SECŢIUNEA a 3-a – Multiplicarea/copierea documentelor care conțin informații clasificate.
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/27.07.2018 pentru aprobarea “Std-1, Instrucţiuni privind standardizarea în domeniul militar” – publicat în M.Of. 839/02.10.2018:
  1. I – Dispoziții generale;
  2. II – SECȚIUNEA a 1-a – Structurile cu responsabilităţi privind standardizarea în domeniul militar;
  3. II – SECȚIUNEA a 2-a – Atribuţiile şi competenţele structurilor cu responsabilităţi privind standardizarea în domeniul militar.
 • Legea nr. 346/2006 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării cu modificările și completările ulterioare
  1. III – Organizarea şi funcţionarea structurilor centrale;
 1. Procedura operațională – Procedura operațională – Elaborarea, avizarea, aprobarea şi evidenţa specificaţiilor tehnice şi a fişelor de produs pentru achiziţie – Cod: PO–02512–20.03-001

 

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact maj. Belgiu Adrian, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 19.09.2022 ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă: 27.09.2022, ora 10.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 28.09.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:29.09.2022;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 30.09.2022;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.10.2022.