ANUNŢ Unitatea Militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 18.03.2020, ora 11:00, examen de promovare în următoarele grade profesionale de personal contractual civil din Unitatea Militară 02512 Bucureşti și structurile subordonate (pentru afişare la sediul unității și www.acttm.ro)

Calendarul de desfăşurare a examenului

 • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoane de contact c.c. Dascălu Roxana și plt.maj. Ghiorghe Daniela, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 10.03.2020, ora 14.00;
 • desfăşurarea examenului de promovare- probă scrisă:18.03.2020, ora 11.00;
 • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 19.03.2020;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:20.03.2020 ;
 • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de promovare: 23.03.2020;
 • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.04.2020.

Economist gr. I în Biroul achiziţii publice (1 post)

Bibliografia:

 1. LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Referent de specialitate gr.II la Administrare date, documente și multiplicare în Depozitul intermediar de arhivă tehnică (1 post)

Tematica de examen:

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea arhivelor naţionale;
 2. a) CAP. I – Dispoziţii generale;
 3. b) CAP. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
 4. c) CAP. IV – Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
 5. d) CAP. V – Personalul arhivelor;
 6. e) CAP.VI – Răspunderi şi sancţiuni.

 

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9 / 06.02.2013 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.
 2. a) CAP. I – SECȚIUNEA a 2-a Clasificarea, declasificarea și trecerea informatiilor la un nivel inferior de clasificare;

– SECŢIUNEA a 3-a Accesul la informaţii clasificate;

– SECȚIUNEA a 7-a Procedura de autorizare a accesului la informații secrete de serviciu;

 1. b) III- SECŢIUNEA a 2-a Zone de securitate;

– SECŢIUNEA a 4-a Controlul accesului;

– SECŢIUNEA a 5-a  Condiţii de păstrare;

 1. c) IV- SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale;

-SECŢIUNEA a 2-a Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate;

-SECȚIUNEA a 3-a Particularități privind categoriile de documente cu destinație specială;

– SECȚIUNEA a 5-a Transportul produselor, materialelor și echipamentelor clasificate.

 1. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Bibliografia de examen:

 1. Legea nr. 16/02.04.1996 – republicată, privind Legea arhivelor naţionale;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 / 06.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Referent IA la Documentații tehnice în Depozitul intermediar de arhivă tehnică (1 post)

Tematica de examen:

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea arhivelor naţionale;
 2. a) CAP. I – Dispoziţii generale;
 3. b) CAP. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
 4. c) CAP. IV – Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
 5. d) CAP. V – Personalul arhivelor;
 6. e) CAP.VI – Răspunderi şi sancţiuni.
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9 / 06.02.2013 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.
 8. a) CAP. I – SECȚIUNEA a 2-a Clasificarea, declasificarea și trecerea informatiilor la un nivel inferior de clasificare;

– SECŢIUNEA a 3-a Accesul la informaţii clasificate;

 1. b) CAP. II – SECTIUNEA a 4-a Valabilitatea și retragerea documentului de acces la informații clasificate;

– SECȚIUNEA a 7-a Procedura de autorizare a accesului la informații secrete de serviciu;

 1. c) CAP. III – SECŢIUNEA a 2-a Zone de securitate;

– SECŢIUNEA a 4-a Controlul accesului;

– SECŢIUNEA a 5-a  Condiţii de păstrare;

 1. d) IV- SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale;

– SECŢIUNEA a 2-a  Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate;

– SECȚIUNEA a 3-a Particularități privind categoriile de documente cu destinație specială;

– SECȚIUNEA a 5-a Transportul produselor, materialelor și echipamentelor clasificate.

 1. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Bibliografia de examen:

1.Legea nr. 16/02.04.1996 – republicată, privind Legea arhivelor naţionale;

2.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 / 06.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Economist gr. I în Secția financiar-contabilă și evidență materială (2 posturi)

Tematica de examen:

 1. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 2. Principii şi reguli privind finanţele publice;
 3. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiar contabilă;
 4. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

 

Bibliografia de examen:

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 2. OMFP 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor;
 3. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile – Anexa 1 Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, A – Aspecte generale şi B – Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse;
 4. HG nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Contabil I în Secția financiar-contabilă și evidență materială (1 post)

Tematica de examen:

 1. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 2. Principii şi reguli privind finanţele publice;
 3. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiar contabilă;
 4. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Bibliografia de examen:

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 2. OMFP 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor;
 3. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile – Anexa 1 Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, A – Aspecte generale şi B – Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse;
 4. HG nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Tehnician II în Atelierul producție sisteme criptografice, Secția producție și mentenanță sisteme criptografice din CTECȘSIC (1 post)

Tematica de examen:

 1. Componente şi circuite electronice: clasificare, caracteristici principale, tipuri constructive, parametri şi principii de funcţionare;
 2. Cablaje imprimate: clasificare, metode şi reguli de realizare;
 3. Tehnologii de fabricaţie a echipamentelor electronice: caracteristici, metode de disipare a căldurii şi surse de perturbaţii;
 4. Formatarea obiectelor (pagină, font, paragraf, etc) şi lucrul cu tabele (inserare, trasare, editare celule, etc) în Microsoft Word 2007;
 5. Utilizarea foilor de calcul, introducerea/sortarea datelor şi calcul tabelar în Microsoft Excel 2007;
 6. Obligaţiile lucrătorilor cu privire la sănătatea în muncă;
 7. Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Bibliografia de examen:

 1. Manualul muncitorului electronist, Editura Tehnică Bucureşti, 1980, autori: I. Ristea, Gh. Constantinescu, A. Vasile si N. Ţetcu;
 2. Ecaterina-Liliana Miron, Mihai Miron, Gheorghe Pană-Electronică-Partea I, Ed. Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă”,

http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/dispo_electro.pdf;

 1. Ghid de utilizare Microsoft Office 2007, http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf
 2. Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Tehnician II în Atelierul producție sisteme criptografice, Secția producție și mentenanță sisteme criptografice din CTECȘSIC (1 post)

Tematica de examen:

 1. Asamblări mecanice: documente tehnologice necesare, metode de asamblare, pregătirea pieselor, asamblări demontabile şi nedemontabile;
 2. Scule, dispozitive şi utilaje folosite în activităţi specifice meseriei de lăcătuş mecanic;
 3. Formatarea obiectelor (pagină, font, paragraf, etc) şi lucrul cu tabele (inserare, trasare, editare celule, etc) în Microsoft Word 2007;
 4. Utilizarea foilor de calcul, introducerea/sortarea datelor şi calcul tabelar în Microsoft Excel 2007;
 5. Obligaţiile lucrătorilor cu privire la sănătatea în muncă;
 6. Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Bibliografia de examen:

 1. Curs de asamblări mecanice,
 2. https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-asamblc483ri-mecanice-m7.pdf;
 3. Caiet de instruire practică în domeniul mecanică,
 4. http://www.ldv.gsam.ro/files/Caiet%20de%20practica.pdf;
 5. Ghid de utilizare Microsoft Office 2007, http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf;
 6. Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.