ANUNŢ Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 21.08.2019, ora 11:00, examen de promovare în gradul profesional de inginer gr. II în Biroul achiziţii publice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

ANUNŢ

 

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 21.08.2019, ora 11:00,  examen de promovare în gradul profesional de inginer gr. II în Biroul achiziţii publice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare  (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro)

Bibliografia:

1. LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările        ulterioare;

2. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea                  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Calendarul de desfăşurare a examenului 

  • cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact                                      p.c.c. Dascălu Roxana, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.

  • data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 12.08.2019, ora 14.00;

  • desfăşurarea examenului de promovare: 21.08.2019, ora 11.00;

  • afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare: 22.08.2019;

  • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la rezultatul examenului de promovare:23.08.2019 ;

  • afişarea rezultatului contestaţiei şi a rezultatului final al examenului de  promovare: 26.08.2019;

  • promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.09.2019.