ANUNŢ Unitatea Militară 02512/C Bucureşti organizează la sediul instituţiei în data de 12.12.2019, orele 10.00, în Clubul unităţii, examen de promovare a personalului civil contractual în funcţii cu un nivel de studii superior:

 1. a) Referent de specialitate gradul III la Compartiment Achiziţii Publice din U.M. 02512C 

 

TEMATICA

 1. Proceduri de achiziţii publice.
 2. Modul de întocmire a documentaţiei de atribuire.
 3. Încheierea contractelor de achiziţii publice.
 4. Evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
 5. Contestaţiile în procedura de achiziţii publice.

 

BIBLIOGRAFIE

 

  1. Legea  98 din 19.05.2016 (actualizată) – privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 390 din 23.05.2016;
  2.  H.G. nr. 395 din 02.06.2016 (actualizată) – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 – privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016);
  3. OUG 98 din 14.12.2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii –  modificări OUG nr. 16/2019;
  4. H.G. nr. 419 din 08.06.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanţei nr. 98 din 14.12.2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
  5. Lege 101 din 19.05.2016 (actualizată) privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Cosiliului Naţional de Sluţionare a contestaţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 23.05.2016);
  6. O.U.G. nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii (cuprinde modificările prevăzute în Legea nr. 195 din 01.11.2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 08.11.2012).

        Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 1. c) Inginer gradul II în Laborator analiză, sinteză şi încercări explozivi şi mijloace exploziv-incendiare din Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare  la U.M. 02512C 
 2. d) Inginer gradul II în Colectiv mascare şi mijloace pirotehnice din Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare  la U.M. 02512C 

 

TEMATICA

 

 1. Cunoaşterea şi proprietăţiile materialelor energetice
 2. Sinteza substanţelor exploive şi prepararea compoziţiilor pirotehnice
 3. Principii şi norme de securitate în pirotehnie
 4. Elemente fundamentale de teoria mecanismelor şi organe de maşini
 5. Modelarea geometrică asociativă şi parametrică. Schiţe, profiluri, caracteristici, repere, ansambluri, condiţii de poziţionare, simulări, reprezentări explodate
 6. Metode clasice de modelare matematică a sistemelor

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Traian Rotariu, Chimia explozivilor, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2010
 2. Doru Goga, Pirotehnie. Principii de bază şi aplicaţii, Editura ATM, Bucureşti, 2007
 3. Doru Goga, Octavian Orban, Fabricaţia şi proprietăţiile substanţelor explozive, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1997
 4. Doru Goga, Radu Dumitrescu, Principii de evaluare a riscurilor şi consemne generale de securitate pirothenică, Editura Univers Ştiinţific, Bucureşti, 2007 
 5. Grigore N., Minoiu Şt., Mecanisme şi organe de maşini, Editura UPG, Ploieşti, 1991
 6. Lambrescu I., Modelare geometrică 3D, Ed. UPG, Ploieşti, 2013
 7. Popa C, Tehnici de modelare şi simulare, Editura UPG Ploieşti, 2015