ANUNŢ Unitatea Militară 02512/C Bucureşti organizează la sediul instituţiei (Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4) în data de 09.07.2019, orele 10.00, în Clubul unităţii, examenul scris de promovare a personalului civil contractual în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară:

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat suprior 

Subinginer III în Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare  –  

Colectiv mascare şi mijloa ce pirotehnice

 

TEMATICĂ

 

 1. Operaţii şi utilaje în industria chimică;
 2. Proiectarea asistata (2D – AutoCAD si 3D – CATIA, SolidWoks) a sistemelor mecanice si mecatronice;
 3. Activităţi de testare în poligon a mijloacelor explozive;
 4. Balistica terminală;
 5. Cunoaşterea proprietăţilor de siguranţă şi performanţă a materialelor energetice;
 6. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă şi norme generale de apărare împotriva incendiilor;
 7. Reguli generale de securitate pirotehnică.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Operaţii şi utilaje în industria chimică, Emilian Bratu, Vol. 1, 1960, Vol. 2, 1961, Bucureşti, Editura Tehnică;
 2. Modelare 3D pentru ingineri, Maican E. – Solid Works: Modelare 3D pentru ingineri, Ed.Printech, Buc., 2006;
 3. Balistica terminală. Formarea și accelerarea impactorilor, A.N. Rotariu, Editura ATM, 2017
 4. Log 105 –  Norme privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea de către Poligonul de experienţe al Armatei a activităţilor de experimentare, omologare, recepţie, testare, distrugere, casare a armamentului, dispozitivelor militare şi a muniţiei;
 5. Fabricaţia şi proprietăţile substanţelor explozive, O. Orban, D.A. Goga, Ed. ATM, Bucuresti, 2007;
 6. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 7. H.G. 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006;
 8. Legea nr. 307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor.
 9. Principii de evaluare a riscurilor şi consemne generale de securitate pirotehnică, Lt.col.conf.univ.dr.ing. Doru-Adrian GOGA, Mr.ing. Radu DUMITRESCU, Editura Univers Ştiinţific, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8936-80-5

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară 

 Asistent II  în Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie –  

Laborator analize chimice şi sinteze speciale

 

TEMATICĂ

 

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă;
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
 3. Organizarea activităţii experimentale în laboratorul de chimie organică;
 4. Aparatura şi ustensilele utilizate în laboratorul de chimie;
 5. Tehnica lucrului cu gaze, lichide și solide în laboratorul de chimie;
 6. Încălzirea şi răcirea în laborator;
 7. Măsurarea temperaturii;
 8. Concentraţia soluţilor.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. HG 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006;
 3. Legea 307/2006 – Legea apărării împotriva incendiilor;
 4. I. Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977;
 5. E. Pincovschi – Îndrumătorul  laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară 

Asistent II în Secţia radiometrie  – Colectiv aparatură control CBRN

 

TEMATICĂ

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica;
 2. Verificarea şi etalonarea echipamentelor de măsurare a debitelor de doză pentru radiaţii ionizante;
 3. Identificarea prezenţei contaminării nefixate.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis  / 26.06.2018;
 2. PS-02512C-14.00-048 – Identificarea prezenţei contaminării nefixate;
 3. PS-02512C-14.00-047 – Verificarea echipamentelor de măsurare a debitelor de doză pentru radiaţii ionizante