ANUNŢ Unitatea Militară 02512/C Bucureşti organizează la sediul instituţiei (Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4) în data de 09.07.2019, orele 10.00, în Clubul unităţii, verificarea abilităţilor practice pentru promovarea personalului civil contractual în treapta profesională imediat superioară:

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară

Muncitor calificat I în Secţia Intervenţii la evenimente CBRN şi ecologie –  Echipa mobilă intervenţii ECO şi BIO/Grupa intervenţii CBRN-ECO

 

TEMATICĂ

 

 1. Pregătirea autospecialei de intervenţie RBC pe platforma auto DACIA DUSTER „SCORPIONUL” şi a modului de lucru cu aparatura de detecţie (DET–2P/DET-MC, RRM-80, monitor de radiaţii BERTHOLD LB 123, radiometru ROTEM RAM) în cazul unui accident radiologic;
 2. Pregătirea autospecialei de intervenţie RBC pe platforma auto DACIA DUSTER „LABRADORUL” şi a modului de lucru cu aparatura de detecţie (detectoarele de ACR: AP 2 C, AP 4 C, Spectrometru RAMAN şi RAID M) în cazul unui accident chimic;
 3. Verificarea şi etalonarea echipamentelor de măsurare a debitelor de doză pentru radiaţii ionizante.

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Procedura operaţională cod P.O.– 2512 C–03.48–001, privind modul de acţiune a echipelor mobile de intervenţie  (EMI CBRN) aflate în Serviciul de luptă permananet, Supraveghere – CBRN, în cazul producerii unor evenimente de natură chimică, biologică, radiologică, nucleară sau ecologică;
 2. Procedura operaţională cod  P.O.– 2512 C–03.48–002, privind modul de prelevare a probelor;
 3. PS-02512C-14.00-047 – Verificarea echipamentelor de măsurare a debitelor de doză pentru radiaţii ionizante.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară

– Muncitor calificat I în Secţia microproducţie – Grupa microproducţie materiale chimice

– Muncitor calificat I în Secţia microproducţie – Grupa microproducţie echipamente de protecţie balistică şi chimică

 

TEMATICĂ

 

 1. Fabricaţia mijloacelor de detecţie şi decontaminare asimilate în fabricaţie în centru.

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia fosgenului şi   clorcianului (SF TI-ACG) – DT 554 (A-2389/2017);
 2. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia iperitei (SF TI-HD) – DT 555 (A-2390/2017);
 3. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia agenţilor neurotoxici (SF TI-G) – DT 556 (A-2391/2017);
 4. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia Bz (SF TI-Bz) – DT 557 (A-2392/2017);
 5. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Hârtie indicatoare autoadezivă pentru detecţia agenţilor chimici toxici (SF HIARO) – DT 558 (A-2393/2017);
 6. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Pachet de decontaminare individuală md. 81 (SF PDI-81) – DT 559 (A-2394/2017);
 7. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Pachetul de decontaminare individuală md. 81 (SF CMC PDI-81) – DT 560 (A-2395/2017);
 8. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Completul de decontaminare nr. 2M (SF CMC CD-2M) – DT 471 (A1377/2010);
 9. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Completul de decontaminare nr. 23M (SF CMC CD-3M) – DT 468 (A1377/2010);

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară

Muncitor calificat III  în Secţia microproducţie –

Grupa microproducţie echipamente de protecţie balistică şi chimică

 

TEMATICĂ

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica.
 2. Cunoaşterea reglementărilor legislative în domeniul energiei electrice, referitoare la autorizări; 
 3. Cunoaşterea normelor de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice aferente clădirilor;
 4. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice, maşini şi instalaţii electrice de iluminat şi forţă, tablouri electrice, instalaţii de protecţie a clădirilor.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis  / 26.06.2018;
 2. L-11/1 VOL 4 – Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare nucleară, biologică şi chimică din Armata României;
 3. Agenda electricianului – ed. IV revăzută şi completată, ing. Emil Pietrăreanu, editura Tehnică, Bucureşti, 1986;
 4. Normativ I-7/2011 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;
 5. Legea 123 din 10.07.2012, legea energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 / 16.07.2012.