ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de cercetător științific gradul III la Asigurarea și suprevegherea calității din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

Observaţii
1. Calotă Iulian – Virgil Admis
2. Lazăr Livia – Veronica Admis

 

Candidaţii vor susţine proba scrisă în data de 21.11.2019, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al AGENŢIEI DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE, astăzi 14.11.2019, orA 14.00