ANUNŢPRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PROMOVARE LA CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

IN DATA DE 22.03.2019 LA CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR-CRAIOVA SE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE PENTRU POSTUL DE CONTABIL I DIN MICROSTRUCTURA FINANCIAR-CONTABILĂ.
Tematica:
Salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Contabilitatea institutiilor publice-evidenta catitativ valorica;
Modalitati de intocmire si depunere a Declaratiilor fiscale obligatorii;
Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

Bibliografia :
-Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea privind finantele publice nr.500/2002 cu modificarile ulterioare;
-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi ale institutiilor publice cu instructiunile de aplicare a acestora;
-Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/17.12.2013 de modificare si completare a normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice;
-Ordin al viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale nr. 1977/2.757/1.580/2013 pentru aprobarea modelelor, modalitatilor de depunere si gestionare a declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evident nominal a persoanelor asigurate;
-Ordinul ministrului finantelor publice 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale , cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
-M 8/1998 privind evidenţa cantitativ valorică în M.Ap.N.;
-Ordinul nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale;
-Ordonanţa nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
-Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
-Legea nr. 15 din 24 martie 1994 republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
-Ordonanţa nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
Toate actele normative de mai sus se consideră actualizate la zi.
Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, et.1, camera nr.9, în data de 22.03.2019, în intervalul 1200 – 1400

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
Maior
Adrian IORDACHE