ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer gr. II la Biroul achiziţii publice din comandamentul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare   Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului 1. Toleapă Liviu-Mihai Admis                        Candidatul al […]

ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent debutant în Laboratorul Sisteme informatice din Secţia Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi de Comunicaţii

ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent debutant în Laboratorul Sisteme informatice din Secţia Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi de Comunicaţii   Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului 1. Stan Roxana; Admis – 2. Perdun Cristina-Ionela; Admis – 3. Badea Elena-Roxana; […]

CRITERIILE PE BAZA CĂRORA SE CALCULEAZĂ PUNCTAJUL pentru aprecierea candidaţilor la ocuparea postului de Cercetător ştiinţific din Laboratorul Cercetare Ştiinţifică, Testare-Evaluare şi Aeronavigabilitate

CRITERIILE PE BAZA CĂRORA SE CALCULEAZĂ PUNCTAJUL pentru aprecierea candidaţilor la ocuparea postului de Cercetător ştiinţific din Laboratorul Cercetare Ştiinţifică, Testare-Evaluare şi Aeronavigabilitate sunt:   Dacă deţine gradul ştiinţific sau este încadrat pe o funcţie corespunzătoare gradului ştiinţific pentru care participă la concurs – se acordă 80 puncte. Dacă deţine gradul ştiinţific imediat inferior celui […]

ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie, de cercetare-dezvoltare, din cadrul Laboratorul Cercetare Ştiinţifică, Testare-Evaluare şi Aeronavigabilitate,Laboratorului Cercetare Ştiinţifică, Instrumentare şi Achiziţie Date şi Laboratorul cercetare ştiinţifică şi control nedistructiv

  ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie, de cercetare-dezvoltare, din cadrul Laboratorul Cercetare Ştiinţifică, Testare-Evaluare şi Aeronavigabilitate,Laboratorului Cercetare Ştiinţifică, Instrumentare şi Achiziţie Date şi Laboratorul cercetare ştiinţifică şi control nedistructiv   Posturile pentru care se organizează concurs  :   cercetător ştiinţific  – Laboratorul Cercetare Ştiinţifică, Testare-Evaluare […]

Anunț examen scris de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional imediat superior: Economist specialist IA în cadrul Biroului financiar-contabil

 ANUNŢ Unitatea Militară 02512/C Bucureşti organizează la sediul instituţiei (Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4) în data de 03.07.2018, orele 10.00, în Clubul unităţii, examen scris de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional imediat superior: Economist specialist IA în cadrul Biroului financiar-contabil TEMATICA Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările […]

ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent I din cadrul Compartimentului Documente Clasificate  

ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent I din cadrul Compartimentului Documente Clasificate     Postul pentru care se organizează concurs este de Referent I din cadrul Compartimentului Documente Clasificate al U.M. 02512/C Bucureşti. Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea legilor şi hotărârilor de guvern […]

ANUNŢ   CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE REFERENT II LA COMPARTIMENTUL DOCUMENTE CLASIFICATE

ANUNŢ   CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE REFERENT II LA COMPARTIMENTUL DOCUMENTE CLASIFICATE DIN COMANDAMENTUL AGENŢIEI DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE   Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat 1. Cazacu Mirela 87,66 Promovat   Candidaţii  nemulţumiţi de punctajul obţinut  pot formula contestaţie până la data de 19.06.2018, […]