• Cercetări și încercări la sol și în zbor în scopul certificării sau omologării aeronavelor militare și civile, prototip sau modernizate, a echipamentelor și sistemelor de bord, armamentului și muniției de aviație;
 • Cercetări și experimentări în scopul certificării sau omologării altor produse cu destinaţie militară;
 • Cercetare dezvoltare în domeniul aeronautic;
 • Modelare și simulare în domeniul aeronautic;
 • Executarea zborurilor de încercare a aeronavelor nou fabricate/reparate/modernizate;
 • Recepții și testări la sol și în zbor pentru aeronave şi echipamente fabricate şi/sau reparate de agenţi economici sau unităţi de reparaţie din ţară şi străinătate;
 • Testare și evaluare la sol și în zbor a produselor aeronautice;
 • Testarea altor tipuri de tehnică militară;
 • Studii, cercetări aplicative și experimentări în beneficiul ministerului apărării naţionale și altor ministere sau organisme guvernamentale;
 • Elaborarea de aplicaţii software specifice experimentărilor;
 • Analiza fiabilităţii sistemelor;
 • Calibrarea sistemelor de măsură utilizate pe timpul experimentărilor;
 • Măsurători de precizie, achiziție şi prelucrări de date experimentale;
 • Pregătirea personalului navigant și tehnico-ingineresc pentru admiterea la exploatare pe noi tipuri sau variante de aeronave;
 • Elaborarea documentației de exploatare la sol și în zbor a aeronavelor;
 • Actualizare norme de exploatare a aeronavelor pe baza datelor rezultate în urma exploatării intensive;
 • Proiectarea şi realizarea configurațiilor de instrumentare ale aeronavelor;
 • Proiectarea şi realizarea procedurilor de testare și evaluare la sol și în zbor a aeronavelor;
 • Întocmirea planurilor de testare și evaluare a produselor aeronautice;
 • Întocmirea rapoartelor de testare și evaluare a produselor aeronautice;
 • Întocmirea specificațiilor tehnice de achiziție pentru produse complexe din domeniul aviației;
 • Evaluarea stării tehnice reale a produselor aeronautice în scopul redefinirii resurselor tehnice;
 • Participarea la demonstrații aeriene organizate în țară și străinătate;
 • Executarea altor activități din domeniul aviației (filmări speciale, expertize tehnice pentru investigarea evenimentelor de aviație, determinări gravimetrice etc.);
 • Executarea misiunilor de lupta cu aeronavele din dotare.