Denumire proiect: REVITALIZAREA ŞI MODERNIZAREA ELICOPTERELOR IAR-330 L

Obiectivul proiectului: realizarea unui studiu de concept prin care să se identifice şi să se definească o variantă realizabilă de elicopter mediu capabil să execute misiuni multiple, inclusiv de participare la operațiuni  ONU,  prin revitalizarea şi modernizarea elicopterelor tip IAR-330 L  fabricate de IAR Braşov şi aflate în dotarea  Escadrilei de transport 862 Mihail Kogălniceanu din cadrul SMFA. Scopul  Studiului este  de a pune la dispoziția factorilor de decizie o analiză fundamentată a acestui  subiect, astfel încât, pe baza sa, să se poată lua o decizie privind inițierea procesului de achiziție care să aibă ca rezultat final numărul impus de elicoptere capabile să răspundă cerințelor S.M.F.A.

Rezultate:

În cadrul Studiului de Concept elaborat s-a efectuat o analiză comparativă a variantelor de echipare propuse pentru elicopterul IAR 330 L revitalizat şi modernizat pentru participarea la misiuni multiple, inclusiv ONU. Analiza a avut în vedere atât performanţele variantelor de echipare modernizate cât şi costurile lor. Variantele analizate au fost: 

Varianta 1:  denumită formal ”Basic”,  conţine echipamente specializate  instalate pe aeronavă în soluţia „stand allone” 

Varianta 2 : denumită formal ”Basic + DVE”, include sistemul  integrat BrightNite capabil să asigure operarea elicopterului în deplină securitate şi rezolvarea situaţiilor  periculoase în care capacitatea de observare vizuală şi percepţia echipajului asupra poziţiei sunt semnificativ degradate sau complet.

Varianta 3 :  denumită formal ”Basic+EW+DVE” ,  include  şi sistemele specifice HSPS.

Prin determinarea raportului performanţe/cost pentru mai multe variante de ponderare a caracteristicilor principale a fost posibilă alegerea variantei 2 ca fiind optimă, variantă care s-a propus spre avizare şi a fost aprobată în CSC pentru fundamentarea programului de achiziţie.

   Arhitectura sistemului

   Capabilităţi BrightNite

Denumire proiect: TESTAREA ŞI EVALUAREA DE ACCEPTANŢĂ A AVIONULUI F-16A/B MLU 5.2

Obiective

  • Întocmirea Planului de testare şi evaluare de acceptanţă a avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
  • Testarea şi evaluarea de acceptanţă a configuraţiei avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
  • Întocmirea Raportului de testare şi evaluare de acceptanţă a configuraţiei avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
  • Omologarea avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
  • Participarea la recepţia avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2)

Principalele rezultate obţinute:

  • Planul de testare și evaluare de acceptanță a avioanelor F-16 A/B MLU M5.2 livrate conform contract nr. 02/312/2013, nr. A2487 din 19.08.2016
  • Raportul de testare şi evaluare de acceptanţă a avioanelor F-16 A/B MLU M5.2 livrate conform contract nr. 02/312/2013”, nr. A2726 din 08.2016