Comanda:

  • Șef centru
  • Locțiitor științific
  • Locțiitor pentru zbor

Secții de cercetare, testare și evaluare

  • Secție piloți încercare, navigație și meteorologie;
  • Secție cercetare științifică instrumentare sisteme și achiziții date
  • Secție testare-evaluare și aeronavigabilitate;
  • Secție pregătire aeronave și deservire zbor

Compartimente administrative