Centrul de Cercetare și Inovare pentru Sisteme de Armament

Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M1/07.01.1998 a fost înfiinţat Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Armament, Blindate, Geniu şi Topogeodezie, ca structură componentă a Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

În urma unor reorganizări, în anul 2001, centrul a căpătat denumirea actuală: Centrul de Testare Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică pentru Armamente (CTECŞA).