Centrul de Cercetare și Inovare pentru Tehnologii Informaționale și Comunicații

Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M1/07.01.1998 a fost înfiinţat Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Sisteme Informatice şi Comunicaţii, ca structură componentă a Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. În urma unor reorganizări, în anul 2001, centrul a căpătat denumirea actuală: Centrul de Testare Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică pentru Sisteme Informatice şi Comunicaţii (CTECŞSIC).