• caracterizarea camerelor ecranate şi/sau incintelor tratate electromagnetic
  • măsurători de compatibilitate electromagnetică la nivel echipament sau sistem
  • activităţi de consultanţă şi suport tehnic pentru structurile MApN în vederea securizării obiectivelor proprii
  • acordarea de consultanţă şi suport tehnic altor organizaţii, privind instalarea echipamentelor măsurate CEM
  • expertiză tehnică, testare şi evaluare pentru sisteme integrate de securitate si sisteme de securitate si protectie;
  • suport în evaluarea, achiziţia, dezvoltarea şi implementarea conceptelor şi sistemelor C2 pentru forţele aeriene, navale şi terestre;
  • dezvoltare de software;
  • instruire privind procesul de dezvoltare software;
  • integrare sisteme de comunicaţii: fir, radio, radioreleu, satelit;
  • consultanţă şi expertiză tehnică în domeniul comunicaţiilor;
  • elaborare studii, standarde, analize;