Centrul de Cercetare şi Inovare pentru Tehnologii Informaționale şi Comunicaţii are următoarele domenii de responsabilitate:

 1. Cercetare-dezvoltare (cercetare, dezvoltare și inovare/execuție de sisteme/modele de laborator/experimentale/funcţionale, demonstratoare tehnologice/funcționale și prototipuri de cercetare-dezvoltare, aplicații software, elaborare studii tehnice/concept/documentații tehnice, testare-evaluare de dezvoltare, etc):
  • sisteme informatice și de comunicaţii / SIC
  • sisteme de comandă-control / C4ISR
  • sisteme de război electronic / EW
  • compatibilitate electromagnetic / CEM
  • securitatea emisiilor / EMSEC
  • sisteme integrate de securitate / SIS
  • tehnologii informaționale avansate / TIA
  • sisteme de securitate cibernetică / SSC
 2. Testare și evaluare specializată:
  • sisteme informatice și de comunicații
  • măsurători de compatibilitate electromagnetic și/sau imunitate la nivel de echipament și/sau sistem
  • măsurători de parametri ai circuitelor și dispozitivelor RF
  • securitatea emisiilor – domeniul EMSEC – caracterizarea incintelor/microincintelor ecranate electromagnetic și a materialelor cu proprietăți de ecranare electromagnetică
 3. Proiectare:
  • sisteme integrate de securitate
  • sisteme de comunicații și informatică
  • arhitecturi sisteme C4ISR, sisteme EW
  • dezvoltare sofware web
 4. Elaborare specificații de achiziție:
  • specificații tehnice/fișe de produs de achiziție pentru echipamente și sisteme din domeniul tehnologiei informației și comunicații (TIC)
  • specificații tehnice în cadrul programelor de înzestrare derulate la nivelul DGArm
 5. Consultanță și suport tehnic (în aria domeniilor de responsabilitate):
  1. programe de înzestrare derulate la nivelul beneficiarilor din MApN
  2. participare în comisii de experți tehnici în cadrul programelor de achiziții derulate la nivelul autorității contractante din DGArm
  3. participare în comisii de omologare pentru sisteme din înzestrarea MApN
  4. planificarea/programarea resurselor de apărare
  5. operaționalizarea capabilităților tehnice la nivelul beneficiarilor din MApN
  6. consultanță tehnică acordată categoriilor de forțe pentru menținerea în exploatare a tehnicii TIC din dotarea acestora
  7. elaborarea de standarde/reglementări la nivelul MApN/național