• Cercetare-dezvoltare, testare şi evaluare de dezvoltare
  • Sisteme integrate de securitate pentru obiective militare
  • Securitatea emisiilor – domeniul EMSEC – caracterizarea incintelor ecranate electromagnetic
  • Compatibilitate electromagnetică
  • Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (TIC) – proiectarea arhitecturilor şi elaborarea de studiilor tehnice/de concept, pentru sisteme C4I
  • Sisteme de comunicaţii – Testare şi evaluare de dezvoltare
 • Proiectare
  • Sisteme integrate de securitate pentru obiective militare
  • Sisteme de comunicații și informatică
  • Dezvoltare software web
 • Testări şi evaluări specializate (prestări servicii)
  • măsurători de compatibilitate electromagnetică la nivel echipament sau sistem
  • măsurători de parametri ai circuitelor și dispozitivelor RF
 • Elaborare specificaţii de achiziţie
  • Elaborarea de specificaţii de achiziţie pentru echipamente şi sisteme TIC
  • Elaborarea de specificații tehnice pentru programele de achiziții derulate la nivelul DGArm
 • Consultanţă tehnică
  • Programe de înzestrare derulate la nivelul beneficiarilor din MApN
  • Participarea în comisii de experţi tehnici
  • Participarea în comisii de omologare pentru sisteme din înzestrarea MApN
  • Consultanţă tehnică acordată categoriilor de forţe pentru menţinerea în exploatare a tehnicii TIC din dotarea acestora