Denumire proiectSISTEME DE SECURITATE PENTRU OBIECTIVE MILITARE

Obiective:

 • Elaborarea documentaţiilor tehnice necesare implementării sistemelor de securitate aferente obiectivelor militare.

Principalele rezultate obţinute:

 • Elaborarea specificaţiilor tehnice aferente sistemelor de securitate;
 • Elaborarea proiectelor tehnice aferente sistemelor de securitate.

Denumire proiect :ACTIVITĂŢI DE CARACTERIZARE TEMPEST A ECHIPAMENTELOR ŞI SISTEMELOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢII DESTINATE VEHICULĂRII DE INFORMAŢII CLASIFICATE SECRETE DE STAT

Obiective:

 • Emiterea de rapoarte de evaluare necesare certificării TEMPEST a echipamentelor şi sistemelor informatice şi de comunicaţii în vederea acreditării de securitate;
 • Testarea şi evaluare de dezvoltare a echipamentelor şi sistemelor informatice şi de comunicaţii în vederea certificării.

Principalele rezultate obţinute:

 • Caracterizarea TEMPEST a sistemelor informatice şi de comunicaţii destinate vehiculării de informaţii clasificate secrete de stat;
 • Testarea-evaluarea de dezvoltare a echipamentelor cu destinaţie militară;

Denumire proiectMĂSURĂTORI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ (CEM) A ECHIPAMENTELOR ŞI SISTEMELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE CU DESTINAŢIE MILITARĂ

Obiective:

 • Testarea-evaluare de dezvoltare echipamentelor şi sistemelor electrice şi electronice cu destinaţie militară în vederea omologării;
 • Verificarea conformităţii cerinţelor CEM a echipamentelor şi sistemelor electrice şi electronice cu destinaţie militară.

Principalele rezultate obţinute:

 • Evaluarea CEM a echipamentelor cu destinaţie militară;
 • Teste şi verificări specializate în etape de dezvoltare a produsului.

 Denumire ProiectMODELE AVANSATE DE PROIECTARE ŞI EVALUARE A SISTEMELOR CRIPTOGRAFICE MODERNE – ADECS, inclus în PN II – Parteneriate în domenii prioritare, contractul nr. 19/2012

             Obiective:

 • Obiectivul principal al proiectului l-a constituit realizarea unor platforme software de testare-evaluare a securităţii produselor de securitate IT/produselor criptografice, destinate să asigure suportul activităţii de evaluare realizate de Laboratorul de evaluare criptografică, acreditat naţional.

            Principalele rezultate obţinute:

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele platforme software de testare-evaluare:

 • Platforma software pentru testare-evaluare a primitivelor criptografice;
 • Platforma de evaluare a produselor de securitate IT/modulelor criptografice conform standardelor Common Criteria (CC) şi respectiv FIPS 140-2.