Centrul de Cercetare şi Inovare pentru Tehnologii Informaționale şi Comunicaţii are următoarea structură organizatorică:

 • COMANDA CENTRULUI
  • șeful centrului de cercetare
  • locțiitorul științific
 • SECŢIA CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢII (SSIC):
  • Laborator Cercetare Dezvoltare Sisteme Informatice (LSI)
  • Laborator Cercetare Dezvoltare Sisteme de Comunicații (LSC)
 • SECŢIA CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME DE RĂZBOI ELECTRONIC ȘI COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ (SSRECEM):
  • Laborator cercetare dezvoltare sisteme de război electronic (LSRE)
  • Laborator cercetare dezvoltare compatibilitate electromagnetică (LCEM)
 • SECȚIA CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME C4ISR ȘI SISTEME INTEGRATE DE SECURITATE (SSC4ISRSIS):
  • Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme C4ISR (LSC4ISR)
  • Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme integrate de securitate (LSIS)
 • SECȚIA CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AVANSATE ȘI SISTEME DE SECURITATE CIBERNETICĂ (STIASSC):
  • Laborator cercetare dezvoltare tehnologii informaționale avansate (LTIA)
  • Laborator cercetare dezvoltare sisteme de securitate cibernetică (LSSC)