Centrul de Testare – Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi Comunicaţii are următoarea structură organizatorică:
 
 • COMANDA CENTRULUI
  • Şeful centrului
  • Locţiitorul ştiinţific
 • LABORATORUL SISTEME INTEGRATE DE SECURITATE
 • SECŢIA CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ SISTEME INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢII
  • Laborator sisteme de comunicaţii
  • Laborator sisteme informatice
 • SECȚIA CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AVANSATE
  • Laboratorul cercetare științifică tehnologii informaționale avanmsate
  • Laborator cercetare științifică modelare și simulare sisteme informatice și comunicații
 • SECŢIA EXECUȚIE SUBANSAMBLURI PENTRU MODELE EXPERIMENTALE ȘI PROTOTIPURI