• Cercetări şi încercări la sol şi în zbor în scopul certificării sau omologării aeronavelor militare şi civile, prototip sau modernizate, a echipamentelor şi sistemelor de bord, armamentului şi muniţiei de aviaţie;
 • Cercetări şi experimentări în scopul certificării sau omologării altor produse cu destinaţie militară;
 • Cercetare dezvoltare în domeniul aeronautic;
 • Modelare şi simulare în domeniul aeronautic;
 • Executarea zborurilor de încercare a aeronavelor nou fabricate/reparate/modernizate;
 • Recepţii şi testări la sol şi în zbor pentru aeronave şi echipamente fabricate şi/sau reparate de agenţi economici sau unităţi de reparaţie din ţară şi străinătate;
 • Testare şi evaluare la sol şi în zbor a produselor aeronautice;
 • Testarea altor tipuri de tehnică militară;
 • Studii, cercetări aplicative şi experimentări în beneficiul ministerului apărării naţionale şi altor ministere sau organisme guvernamentale;
 • Elaborarea de aplicaţii software specifice experimentărilor;
 • Analiza fiabilităţii sistemelor;
 • Calibrarea sistemelor de măsură utilizate pe timpul experimentărilor;
 • Măsurători de precizie, achiziţie şi prelucrări de date experimentale;
 • Şcolarizarea personalului navigant şi tehnico-ingineresc pentru admiterea la exploatare pe noi tipuri sau variante de aeronave;
 • Elaborarea documentaţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor;
 • Actualizare norme de exploatare a aeronavelor pe baza datelor rezultate în urma exploatării intensive;
 • Proiectarea şi realizarea configuraţiilor de instrumentare ale aeronavelor;
 • Proiectarea şi realizarea procedurilor de testare şi evaluare la sol şi în zbor a aeronavelor;
 • Întocmirea planurilor de testare şi evaluare a produselor aeronautice;
 • Întocmirea rapoartelor de testare şi evaluare a produselor aeronautice;
 • Evaluarea stării tehnice reale a produselor aeronautice în scopul redefinirii resurselor tehnice;
 • Analize chimice ale carburanţilor şi lichidelor speciale specifice de aviaţie;
 • Cercetări şi experimentări în domeniul medicinii aeronautice;
 • Participarea la demonstraţii aeriene organizate în ţară şi străinătate;
 • executarea altor activităţi din domeniul aviaţiei (filmări speciale, expertize tehnice pentru investigarea evenimentelor de aviaţie, determinări gravimetrice etc.);
 • Executarea misiunilor de lupta cu aeronavele din dotare.