Denumire proiect: REVITALIZAREA ŞI MODERNIZAREA ELICOPTERELOR IAR-330 L

Obiective:

Obiectivul proiectului este realizarea unui Studiu de concept prin care să se identifice şi să se definească o variantă realizabilă de elicopter mediu capabil să execute misiuni multiple, inclusiv de participare la operaţiuni  ONU,  prin revitalizarea şi modernizarea elicopterelor tip IAR-330 L  fabricate de IAR Braşov şi aflate în dotarea  Escadrilei de transport 862 Mihail Kogălniceanu din cadrul SMFA. Scopul  Studiului este  de a pune la dispoziţia factorilor de decizie o analiză fundamentată a acestui  subiect, astfel încât, pe baza sa, să se poată lua o decizie privind iniţierea procesului de achiziţie care să aibă ca rezultat final numărul impus de elicoptere capabile să răspundă cerinţelor din DNM pentru Revitalizarea şi Modernizarea Elicopterelor IAR 330 L, elaborat de S.M.F.A.

Rezultate obţinute 

În cadrul Studiului de Concept elaborat s-a efectuat o analiză comparativă a variantelor de echipare propuse pentru elicopterul IAR 330 L revitalizat şi modernizat pentru participarea la misiuni multiple, inclusiv ONU. Analiza a avut în vedere atât performanţele variantelor de echipare modernizate cât şi costurile lor. Variantele analizate au fost: Varianta 1:  denumită formal ”Basic”,  conţine echipamente specializate  instalate pe aeronavă în soluţia „stand allone” Varianta 2 : denumită formal ”Basic + DVE”, include sistemul  integrat BrightNite capabil să asigure operarea elicopterului în deplină securitate şi rezolvarea situaţiilor  periculoase în care capacitatea de observare vizuală şi percepţia echipajului asupra poziţiei sunt semnificativ degradate sau complet şi Varianta 3 :  denumită formal ”Basic+EW+DVE” ,  include  şi sistemele specifice HSPS. Prin determinarea raportului performanţe/cost pentru mai multe variante de ponderare a caracteristicilor principale a fost posibilă alegerea variantei 2 ca fiind optimă, variantă care s-a propus spre avizare şi a fost aprobată în CSC pentru fundamentarea programului de achiziţie.

Arhitectura sistemului

Capabilităţi BrightNite

Denumire proiect: SISTEM DE INSTRUMENTARE A COMPLEXULUI DE RACHETE SOL-AER SA-2, S-75M3 VOLHOV, PENTRU TRAGERI REALE ÎN POLIGONUL CAPU-MIDIA

Lucrări de cercetare-dezvoltare:

LCD1: Realizare staţie sol prototip de cercetare.

LCD2: Cercetări teoretice si experimentale in scopul realizării unei stații centrale  pentru afișarea datelor de control a tragerii cu complexelor S-75M3 Volhov. Elaborare studiu tehnic. Realizare elemente de configuraţie.

Obiective

În conformitate cu cerinţele formulate de S.M.F.A. în DNC nr. A2/3577/2014 şi în DNC nr.A2/10840/08.12.2015 a fost identificată o soluţie de realizare a unei configuraţii de instrumentare a complexului de rachete sol-aer S-75M3(SA-2), în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru evaluarea tragerilor executate în poligon. În anul 2014 soluţia de instrumentare a fost implementată pe complex, prin realizarea primului sistem de instrumentare din lotul prototip, care a fost validat experimental, în anul 2015 a fost finalizat lotul prototip prin realizarea a încă 2 sisteme de instrumentare, iar în anul 2016 au fost realizate 2 staţii de prelucrare şi prezentare date pentru complexul de rachete sol-aer S -75M3 Volhov, au fost realizate încă 4 complete cablaj instrumentare pentru complexele  S -75M3 Volhov, a fost omologat sistemul de instrumentare şi au fost realizate un studiu tehnic şi elementele de configuraţie necesare pentru demararea procesului de dezvoltare a unei stații centrale pentru afișarea datelor de control a tragerii cu complexele S -75M3 Volhov.

Principalele rezultate obţinute:

 • Documentaţie de execuţie ;
 • Studiu tehnic ;
 • Staţie de prelucrare şi prezentare date complexul de rachete sol-aer S-75M3 Volhov – 2 complete;
 • Cablaj instrumentare pentru complexul de rachete sol-aer S-75M3 Volhov – 4 complete;
 • Elemente de configuraţie pentru realizarea unei stații centrale pentru afișarea datelor de control a tragerii cu complexelor S-75M3 Volhov – 1 complet.

Denumire proiect: TESTAREA ŞI EVALUAREA DE ACCEPTANŢĂ A AVIONULUI F-16A/B MLU 5.2

Lucrări de cercetare-dezvoltare:

Elaborare Plan de testare şi evaluare de acceptanţă. Elaborare Raport de testare şi evaluare de acceptanţă

Obiective

Proiectul şi-a propus:

 • Întocmirea Planului de testare şi evaluare de acceptanţă a avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
 • Testarea şi evaluarea de acceptanţă a configuraţiei avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
 • Întocmirea Raportului de testare şi evaluare de acceptanţă a configuraţiei avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
 • Omologarea avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
 • Testarea şi evaluarea de acceptanţă individuală avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2).
 • Participarea la recepţia avionului multirol al Forţelor Aeriene (F-16 A/B MLU M5.2)

Principalele rezultate obţinute:

 • Planul de testare și evaluare de acceptanță a avioanelor F-16 A/B MLU M5.2 livrate conform contract nr. 02/312/2013, nr. A2487 din 19.08.2016
 • Raportul de testare şi evaluare de acceptanţă a avioanelor F-16 A/B MLU M5.2 livrate conform contract nr. 02/312/2013”, nr. A2726 din 08.2016