• COMANDA CENTRULUI
  • Şeful centrului
  • Locţiitorul ştiinţific
 • Secţia piloţi încercare, navigaţie şi meteorologie;
 • Secţia cercetare ştiinţifică instrumentare sisteme, măsurare şi achiziţii date;
  • Laborator modelare şi simulare produse aeronautice
  • Laborator cercetare ştiinţifică şi control nedistructiv
 • Secţia cercetare ştiinţifică şi aeronavigabilitate;
  • Laborator cercetare ştiinţifică, instrumentare şi achiziţii date
  • Laborator cercetare ştiinţifică, testare evaluare şi aeronavigabilitate
 •  Secţia pregătire aeronave deservire zbor şi logistică