Șef centru

 

Colonel doctor inginer, CS III 
Gabriel Epure

Locţiitor științific

Locotenent colonel doctor inginer, CS III   Claudiu LĂZĂROAIE