Denumire proiect: COMPOZIŢIE DE DECONTAMINARE CBRN

Obiective:

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă realizarea unei noi compoziţii de decontaminare care să corespundă din punct de vedere al capabilităţilor cu standardul AEP-58 – „Combined operation, characteristics, technical specification, and test procedures and evaluation criteria for NBC decontamination equipment – decontamination triptych”.

Compoziţia este destinată decontaminării CBRN a echipamentului individual de protecţie, tehnicii şi armamentului.

Principalele rezultate obţinute în 2016:

 • Stabilirea unei tehnologii de sinteză pentru realizarea prototipului „Compoziţie de decontaminare CBRN”;
 • Întocmirea specificației de dezvoltare și a planului de testare și evaluare de dezvoltare;
 • Efectuarea testărilor privind eficiența decontaminării chimice, biologice și radiologice, testărilor privind stabilitatea în urma expunerii la condiții extreme de temperatură, testări privind timpul de decontaminare;
 • Întocmirea raportului de testare.

Denumire proiect: LOVITURĂ TERMOBARICĂ PENTRU ARUNCĂTORUL DE PROIECTILE REACTIVE CAL. 122 mm

Obiective:

Scopul LCD îl constituie stabilirea configuraţiei şi compoziţiei optime, din punct de vedere energetic, a grenadei termobarice din compunerea loviturii pentru aruncătorul de proiectile reactive nedirijate calibrul 122mm.

Obiectivele LCD:

 • Stabilirea unor configuraţii optime prin determinarea unui raport optim între dimensiunile tecilor;
 • Creşterea efectului prin undă de şoc prin stabilirea proporţiei optime între IPN şi Mg;
 • Stabilirea dimensiunii optime a pulberii carburante;
 • Studiul unor alte posibile materiale energetice, de nouă generaţie, care să echipeze lovitura termobarică, sporindu-i efectul la ţintă.

Principalele rezultate obţinute:

 • Prin funcţionarea componentei de luptă termobarice, valoarea maximă a suprapresiunii înregistrată a atins 16,74 bari, cu 60% mai mult decât valoare prag propusă;
 • Structura mecanică proiectată rezistă cu succes solicitărilor dinamice datorită zborului

PRND – ului (simulare – metoda elementului finit);

 • Variaţia unghiului de tangaj pe traiectorie se amortizează în timp, fapt ce conduce la concluzia că noua lovitură este stabilă pe traiectorie (model matematic).

Denumire proiect: EXPLOZIV NANOSTRUCTURAT CU SENSIBILITATE REDUSĂ

Obiective:

 • Obiectivul principal al proiectului este obţinerea unui nou exploziv nanostructurat cu sensibilitate redusă.
 • Obiectivele propuse pentru produs se referă la creşterea stabilităţii şi scăderea sensibilităţii, în condiţiile menţinerii sau creşterii parametrilor de performanţă comparativ cu explozivul plastic pe bază de RDX.

Principalele rezultate obţinute:

A fost întocmit studiul tehnic „Exploziv nanostructurat cu sensibilitate redusă”, a fost executat şi testat modelul experimental, a fost elaborată tehnologia de sinteză la scară micropilot a produsului şi a fost executată testarea-evaluarea de dezvoltare în vederea omologării produsului, conform AOP-7:

 • Produsul obţinut este de culoare alb-gri;
 • Temperatura de autoiniţiere este ≥ 220 ºC ;
 • Stabilitatea termică în vacuum este < 1 cm3/g;
 • Sensibilitatea la frecare este > 360 N;
 • Sensibilitatea la impactul cu o greutate de 2 kg de la 0,4 m este 0;
 • Produsul funcţionează fără rateu dacă se iniţiază cu booster şi capsă electrică detonantă şi nu se iniţiază dacă se utilizează doar capsă electrică detonantă;
 • Produsul funcţionează fără rateu după temperare la -20 oC şi +50 oC;
 • Viteza de detonaţie este ≥ 7500 m/s;
 • Excavaţia în blocul de plumb evaluată prin testul Trauzl este ≥ 22 cm3/g ;
 • Produsul nu este sensibil la descărcări electrostatice.