Comandant

Comandor conf. univ. dr. ing. Georgică SLĂMNOIU

 • Informaţii generale:
  • Data naşterii: 11.08.1963;
  • Conferenţiar universitar;
  • Doctor în inginerie mecanică cu teza „Contribuţii privind comportarea în exploatare, îmbunătăţirea construcţiei şi creşterea performanţelor platformelor de foraj marin româneşti”, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti, 2001;
  • Doctor în ştiinţe militare şi informaţii cu teza „Securitatea platformelor de foraj şi extracţie din zona economică exclusivă a României”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010;
  • Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România;
  • Membru AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) – secţiunea română;
  • Membru fondator al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
 • Studii de specialitate:
  • Universitatea „Dunărea de Jos”  Galaţi, Facultatea de Mecanică, Secţia Nave, promoţia 1986;
  • Seminarul Pedagogic Universitar; Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a Personalului din Învăţământul Militar Bucureşti, 1995;
  • Masterat în specializarea „Optimizarea transporturilor navale”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2000-2001;
  • Curs „Sisteme de management al calităţii conform standardelor EN 45012:1998, ISO 9001:2000 şi ISO 14001:1996”, FiaTest Bucureşti, 2003;
  • Curs „Formare auditori interni ai sistemului de management al calităţii”, FiaTest Bucureşti, 2003;
  • Masterat în specializarea „Management şi marketing în transporturi, porturi, zone libere şi burse”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2004-2005;
  • Curs avansat de limba engleză, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2006;
  • Curs „Solid Works 2006”, curs „Cosmos Works Designer 2006”, CAD Works Craiova, 2006;
  • Curs „Tranziţia de la SR EN ISO/CEI 17025:2001 la noul standard ISO 17025:2005”, FiaTest Bucureşti, 2006;
  • Curs „Auditor în domeniul calităţii”, FiaTest Bucureşti, 2006;
  • Curs postuniversitar de conducere „Managementul resurselor umane, tehnice şi financiare în Forţele Navale”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2007;
  • Curs „Formare auditori pentru Sistemul de Management al Calităţii într-un laborator conform standardelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi SR EN ISO 19011:2003”, FiaTest, Bucureşti, 2010;
  • Cursul de orientare în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comune, Colegiul European de Securitate şi Apărare în colaborare cu Colegiul Naţional de Apărare, 2013.