logo

Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

01 aprilie 1974 – Prin HCM nr. 356 se înfiinţează CENTRUL DE ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR în scopul testării la sol şi în zbor a produselor industriei aeronautice româneşti militare şi civile.

22 martie 1991 – CENTRUL DE ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR – CRAIOVA devine Societate Comercială „CIZ S.A.” menţinându-şi domeniul de activitate.

18 mai 1994 – se înfiinţează „CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR”, prin reorganizarea CÎZ-SA, ca unitate militară de cercetare ştiinţifică şi testare-evaluare în domeniul aeronautic, integrată în structura Departamentului Înzestrării Armatei. Unitatea se modernizează iar domeniul de activitate se extinde şi asupra testării tehnicii militare importate.

Prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M1/1998, centrul a fost integrat în structura Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.