1. Cercetare-dezvoltare și încercări în zbor și la sol, în scopul certificării sau omologării aeronavelor militare și civile, prototip sau modernizate, a echipamentelor și sistemelor de bord, armamentului și muniției de aviație;
  2. Testare la sol și în zbor pentru acceptanța/recepția aeronavelor și echipamentelor aeronautice fabricate și/sau reparate de agenți economici sau unități de reparație din țară și străinătate;
  3. Expertiza știintifică și tehnică, în sprijinul derulării programelor majore derulate de către M.Ap.N. în domeniul aeronautic;
  4. Studii, cercetări aplicative și experimentări în domeniul aerospațial pentru Ministerul Apărării Naționale și alte ministere;
  5. Proiectarea, realizarea și calibrarea sistemelor de măsură utilizate pe timpul experimentărilor;
  6. Măsuratori de precizie, achiziție și prelucrări de date experimentale.