• Detecţia şi identificarea agenţilor chimici de război prin tehnici instrumentale de înaltă performanţă. Participarea la testele interlaboratoare internaţionale sub conducerea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC);
  • Decontaminarea chimică şi radioactivă a suprafeţelor;
  • Protecţia individuală şi colectivă împotriva armelor de distrugere în masă;
  • Tehnologii de obţinere a antidoturilor împotriva agenţilor chimici de război, compoziţii decontaminante, medicamente specifice, absorbanţi şi catalizatori de neutralizare ai agenţilor chimici de război, reactivi specifici pentru detecţie;
  • Mascarea trupelor şi a tehnicii de luptă în spectrul electromagnetic;
  • Analiza periodică a echipamentelor de apărare CBRN aflate pe teritoriul naţional în dotarea tuturor categoriilor de forţe ale armatei şi componentelor Sistemului Naţional de Apărare;
  • Asigurarea mentenanţei aparaturii de control nuclear şi chimic la nivel naţional, pentru toate categoriile de forţe;
  • Executarea testelor pentru mijloacele de protecţie balistică din înzestrarea armatei;
  • Participarea în comandamentele de criză constituite la nivel naţional în caz de dezastre chimice, nucleare, radiologice, ecologice etc.