Șef centru

 

Colonel doctor inginer, CS III 
Gabriel Epure

Locţiitor științific

 

Colonel dr. ing.
Ciprian Său