• Sinteze, analize agenţi chimici toxici în scopuri permise de Convenţia privind Interzicerea Armelor Chimice;
 • Tehnologii, echipamente şi materiale de decontaminare radiologică, biologică şi chimică;
 • Detecţie chimică, echipamente de control chimic;
 • Protecţie nucleară, biologică, chimică, radiologică şi la incendii;
 • Dozimetrie militară, echipamente de control nuclear;
 • Mascare în spectrul electromagnetic;
 • Explozivi de mare putere, compoziţii şi mijloace pirotehnice;
 • Mijloace de luptă neletale şi antitero;
 • Protecţie balistică individuală;
 • Studii pentru protecţia mediului necesare obţinerii aprobărilor de la autorităţile competente de mediu (raport de mediu, raport de evaluare a impactului asupra mediului, bilanţuri de mediu, raport de securitate, raport de amplasament, studiu de evaluare adecvată);
 • Intervenţie în caz de urgenţe CBRN;
 • Mentenanţă, microproducţie echipamente specifice.
 • Transport autorizat de surse radioactive.