Comandă

  • Şef centru
  • Locţiitor ştiinţific

Structura

  • SECŢIE TEHNOLOGII CHIMICE PENTRU APĂRARE CBRN
   • Laborator Analize Chimice
   • Laborator Detecţie și Decontaminare CBR
   • Laborator Ecologie
   • Grupă microproducție materiale chimice
  • SECŢIE ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE
   • Laborator Echipamente de Protecţie CBRN
   • Laborator Echipamente de Protecţie Balistică Individuală
   • Grupă microproducție echipamente de protecție balistică și CBRN
  • SECŢIE SISTEME ENERGETICE
   • Laborator muniții și explozivi
   • Colectiv sisteme pirotehnice și de mascare
   • Grupă microproducție mijloace explozive și pirotehnice
  • SECŢIE RADIOMETRIE
   • Laborator Radiochimie
   • Colectiv aparatură control nuclear
   • Grupă mentenanță aparatură de control nuclear și chimic
  • SECŢIE INTERVENŢIE LA EVENIMENTE CBRN ŞI ECOLOGICE
   • Echipă mobilă intervenții la evenimente chimice și biologice
   • Echipă mobilă intervenții la evenimente radiologice și nucleare
   • Echipă mobilă intervenții la evenimente ecologice
   • Grupă mobilă SIBCRA
  • SECŢIE STAT MAJOR
   • Birou stat major și logistică
   • Compartiment administrare rețele și infosec
   • Resurse umane
   • Deservire