• Domeniile de activitate ale Centrului de Cercetare și Inovare pentru Forţele Navale sunt:
  • Cercetare fundamentală şi aplicativă;
  • Construcţii şi modernizări nave de luptă şi auxiliare;
  • Sisteme şi echipamente navale;
  • Sisteme de luptă navale, contramăsuri electronice şi muniţii de marină;
  • Sisteme sonar;
  • Automatizări la bordul navelor;
  • Sisteme de conducere a focului;
  • Simulatoare de antrenament;
  • Sisteme navale autonome;
  • Testare şi evaluare;
  • Echipamente navale noi şi modernizate;
  • Caracterizare câmpuri fizice ale navelor (acustic, electromagnetic, magnetic, infraroşu);
  • Prognoză hidroacustică;
  • Starea de tensiune şi deformaţii în structurile navale;
  • Zgomot şi vibraţii la bordul navelor;
  • Starea corpului navei şi a structurilor navale;
 • Secţia cercetare ştiinţifică „ Platforme, arhitectură navală și câmpuri fizice”:
  • Platforme navale: proiectare construcţii noi şi modernizări nave, întocmire documentaţii de însoţire (stabilitate, asietă, planuri de încărcare, documentaţii de certificare);
  • Sisteme, instalaţii şi echipamente navale: proiectare echipamente navale, modernizări echipamente navale, întocmire documentaţii de montaj şi exploatare;
  • Consultanţă în domeniul construcţiilor navale şi echipamentelor de bord;
  • Câmpuri fizice ale navelor: magnetic, electromagnetic, acustic, infraroşu;
  • Sonare şi echipamente de prognoză hidroacustică;
  • Senzori acustici pentru arme sub apă;
  • Sisteme navale fără pilot.
 • Secţia cercetare ştiinţifică „ Senzori, comunicații și sisteme de luptă navale”:
  • Sisteme de senzori: electrono-optici, radar;
  • Sisteme de război electronic şi sisteme C4ISR;
  • Sisteme de luptă navale;
  • Muniţii de marină;
  • Echipamente şi simulatoare de antrenament.
 • Laboratorul „ Testare-evaluare și implementare tehnologii inovative de luptă navală” (în cooperare cu secţiile de cercetare ştiinţifică):
  • Testare şi evaluare în domeniul construcţiei şi exploatării navelor (stabilitatea şi calităţile nautice ale navelor, controlul nedistructiv al structurilor, diagnosticarea vibroacustică a mecanismelor şi echipamentelor, probe la cheu şi în mare, determinarea parametrilor reţelelor electrice de la bord);
  • Testare şi evaluare: zgomote şi vibraţii la bordul navelor sau radiate în mediul marin, echipamente subacvatice, antene sisteme sonar;
  • Testare şi evaluare armament şi muniţii;
  • Colaborare cu Serviciul Logistic al SMFN pentru completarea „Registrului de evidenţă a navelor militare din România” şi a „Registrului de evidenţă a autorizărilor tehnice pentru executanţii de servicii/produse destinate navelor militare”;
  • Participare la elaborarea normelor tehnice, procedurilor şi instrucţiunilor de aplicare a acestora în domeniul naval, în concordanţă cu cele internaţionale, privind înregistrarea, întreţinerea, exploatarea, modernizarea, repararea şi scoaterea din funcţiune a navelor, supravegherea aplicării acestor norme.
  • Participare la elaborarea programului de întreţinere a navelor militare şi documentelor asociate, inclusiv cele privind resursele tehnice şi duratele de funcţionare
  • Scanare 3D și design 3D produse cu destinație militară și civilă;
  • Modelare 3D și simulare numerică în software specializat pentru domeniile: mecanică, hidraulică, aerodinamică și hidrodinamică;
  • Realizarea prototipuri/ modele experimentale la scară redusă.