Denumire proiect:  SISTEM PENTRU DETECŢIE, LOCALIZARE, URMĂRIRE ŞI IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC LA ADRESA OBIECTIVELOR DE IMPORTANŢĂ STRATEGICĂ DIN ZONE  DE LITORAL – SIROLC

Obiective:

Obiectivul proiectului SIROLC este de a realiza modelul funcţional al unui sistem destinat detecţiei, localizării şi, după caz, a identificării factorilor de risc la adresa securităţii infrastructurilor critice (de navigaţie şi obiective de interes aflate sub apă) dinspre mediul acvatic, în ape puţin sau foarte puţin adânci (zone de litoral, canale, ape fluviale, deltă, lacuri etc.).

Principalele rezultate obţinute:

 • Studii, rapoarte de cercetare etc.:
 1. Proiectare constructiv-tehnologică şi dezvoltare subsistem hidroacustic de determinare a amprentelor potenţialelor ţinte;
 2. Integrare echipamente model funcţional subsistem vehicul subacvatic autonom;
 3. Realizare model funcţional subsistem hidroacustic de determinare a amprentelor potenţialelor ţinte;
 4. Elaborare plan preliminar de suport logistic pe ciclul de viaţa subsisteme SIROLC.

Arhitectura sistemului 

Capabilităţi BrightNite

Denumire proiect: SISTEM DE EVALUARE TEORETICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ A PARAMETRILOR BALISTICI PENTRU SISTEMELE ARTILERISTICE NAVALE

Obiective:

Activităţile de cercetare-dezvoltare din proiect au ca scop realizarea unui sistem de evaluare teoretică şi experimentală, care să permită determinarea caracteristicilor balistice pentru sisteme artileristice navale şi muniţii specifice acestora.

Acesta are ca obiective:

 • realizarea unei aplicaţii software de balistică interioară şi exterioară care să sprijine activităţile de cercetare şi dezvoltare din domeniul produselor armament de marină;
 • realizarea unei aplicaţii software care să permită îmbunătăţirea unor caracteristici balistice pentru un sistem de armament sau muniţii cunoscute prin evaluarea parametrilor balistici ai acestora;
 • realizarea unui modul software care să sprijine procesul de modernizare a componentei de luptă a unei nave, cu scopul de a uşura modul de alegere a gurilor de foc necesare;
 • realizarea unui model de calcul şi implementarea acestuia într-o aplicaţie software care să sprijine procesul de achiziţie muniţii sau guri de foc;
 • realizarea de instrumente pentru determinarea experimentală a parametrilor balistici pentru o muniţie de marină având scopul realizării unei baze de date teoretice şi experimentale pentru parametrii balistici ai unor muniţii şi guri de foc de artilerie navală;
 • realizarea de instrumente pentru determinarea şi monitorizarea condiţiilor meteo pentru realizarea corecţiilor parametrilor balistici măsuraţi;
 • realizarea de instrumente pentru determinarea experimentală a parametrilor balistici pentru o muniţie de marină cu scopul verificării parametrilor balistici ai acesteia.

Principalele rezultate obţinute:

 • Produse software:
  • modul software pentru evaluarea parametrilor de balistică interioară;
  • modul software pentru evaluarea parametrilor de balistică exterioară;
  • modul software/firmware microcontroller pentru evaluarea datelor meteo.
 • Produse hardware/ instrumente de măsurare parametrii balistici:
  • lanţ măsură pentru determinarea presiunii şi curbei de presiune în ţeava balistică pentru o muniţie de marină;
  • lanţ de măsură pentru determinarea experimentală a vitezei iniţiale a proiectilului pentru o muniţie de marină.