Cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniile:

– sisteme modularizate de protecţie împotriva gloanţelor şi minelor pentru mijloacele de luptă terestre;
– muniţii de infanterie şi artilerie;
– autovehicule militare de luptă pe roţi şi şenile şi autovehicule de transport logistic;
– tehnică şi echipamente specifice de geniu;
– sisteme integrate de armament;
– sisteme de armament pentru forţele terestre
– lasere, echipamente optoelectronice de observare;
– tehnologii de protecţie indirectă a trupelor;
– tehnologii de înşelare şi contracarare;
– sisteme autonome fără pilot;
– efectuarea de măsurători ale nivelului câmpului electromagnetic.
– elaborare rapoarte de încercări mecano-climatice

Testare și evaluare specializată

– testare și evaluare pentru sisteme și echipamente militare și de securitate
– testarea și omologarea UAV-urilor
– testarea și omologarea sistemelor de armament pentru forțele terestre

Proiectare

– experiență în proiectarea 2D/3D, modelarea, simularea, dezvoltarea și execuția UAV-urilor şi a sistemelor de armament,
– experiență în proiectarea, execuția și omologarea prototipurilor de cercetare

Elaborare specificații de achiziție

– specificații tehnice / fișe de produs de achiziție pentru echipamente și sisteme în aria domeniilor de competență a centrului
– specificații tehnice în cadrul programelor de înzestrare derulate la nivelul DGArm
– participare în comisii de experți tehnici în cadrul programelor de achiziții derulate la nivelul autorității contractante din DGArm
– participare în comisii de omologare pentru sisteme din înzestrarea MApN
– planificarea/programarea resurselor de apărare
– operaționalizarea capabilităților tehnice la nivelul beneficiarilor din MApN