CCITIC

Centrul de Cercetare și Inovare pentru Tehnologii Informaționale și Comunicații

Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M1/07.01.1998 a fost înfiinţat Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Sisteme Informatice şi Comunicaţii, ca structură componentă a Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. În urma unor reorganizări, în anul 2001, centrul a căpătat denumirea actuală: Centrul de Testare Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică pentru Sisteme Informatice şi Comunicaţii (CTECŞSIC).

În urma reorganizării, începând cu data de 01.09.2021, centrul a căpătat denumirea: Centrul de Cercetare şi Inovare pentru Tehnologii Informaționale şi Comunicaţii, structura organizatorică a acestuia fiind prevăzută în statul de organizare nr. G0 171/19.07.2021, aprobat de către ministrul apărării naționale.