Șef centru 

 

Colonel doctor inginer, CS III
 
Mihai ENACHE

Locţiitor științific

 

Maior inginer, CS III
 
Ștefan-Dan STOICA