Centrul de Cercetare şi Inovare pentru Tehnologii Informaționale şi Comunicaţii are următoarele domenii de responsabilitate:

 1. Cercetare-dezvoltare (cercetare, dezvoltare și inovare/execuție de sisteme/modele de laborator/experimentale/funcţionale, demonstratoare tehnologice/funcționale și prototipuri de cercetare-dezvoltare, aplicații software, elaborare studii tehnice/concept/documentații tehnice, testare-evaluare de dezvoltare, etc):
  • sisteme informatice și de comunicaţii / SIC
  • sisteme de comandă-control / C4ISR
  • sisteme de război electronic / EW
  • compatibilitate electromagnetică / CEM
  • sisteme integrate de securitate / SIS
  • inteligență artificială și tehnologii informaționale avansate / TIA
  • sisteme de securitate cibernetică / SSC
 2. Testare și evaluare specializată:
  • sisteme informatice și de comunicații
  • măsurători de parametri ai echipamentelor de comunicații
  • măsurători de compatibilitate electromagnetic și/sau imunitate la nivel de echipament și/sau sistem
  • măsurători de parametri ai circuitelor și dispozitivelor RF
  • caracterizarea incintelor/microincintelor ecranate electromagnetic și a materialelor cu proprietăți de ecranare electromagnetică
 3. Proiectare:
  • sisteme integrate de securitate
  • sisteme de comunicații și informatică
  • arhitecturi sisteme C4ISR, sisteme EW
  • dezvoltare software/web