INFRASTRUCTURĂ PENTRU EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII ELECTROMAGNETICE (CEM) A SISTEMELOR HARDWARE/SOFTWARE INTEGRATE ÎN PLATFORME TERESTRE ȘI AEROSPAȚIALE – IxCEM (Program STAR III 2016-2018)

 • Obiective principale de cercetare dezvoltare:

Realizarea unei infrastructuri de testare evaluare în domeniul CEM pentru:

 • Evaluarea sistemelor electrice şi electronice integrate în structura platformelor mobile/fixe;
 • Servicii de evaluare a conformităţii cu prevederile standardelor de ramură şi servicii de evaluare specializată (precompliance, troubleshooting EMC), în regim acreditat ISO 17025:
 • În domeniul militar conform STD – MIL 461G – Cerințe privind controlul emisiilor perturbatoare și susceptibilității echipamentelor și subsistemelor
 • În domeniul civil conform:
 • EN 55032, CISPR 32 – Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie, probele: Măsurători emisii radiate/conduse ale EUT (Equipment Under Test)
 • EN 55032, CISPR 32 – Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie, probele: Măsurători emisii radiate/conduse ale EUT (Equipment Under Test)
 • Prezentare:

Incintă ecranată electromagnetic

Cameră de testare-evaluare

Camera de control și camera amplificatoarelor

SISTEME DE INTEGRATE DE SECURITATE PENTRU OBIECTIVE MILITARE

 Obiective principale de cercetare dezvoltare:

 • Definire cerințe
 • Concepte de securitate bazate pe legi, standarde în domeniu și regulamente interne
 • Elaborarea de specificații și proiecte tehnice pentru securizarea următoarelor tipuri de obiective ale MApN: Comandamente, Baze aeriene militare, Porturi militare, Depozite, Unități operative, Unități dislocate, Alte unități

SISTEM DE COMUNICAŢII DATE ÎNTRE PLATFORME AERIENE ȘI NAVE

(Proiect în derulare: 2021 – 2024)

 • Obiective principale de cercetare dezvoltare:
  • Realizarea capabilităţii de comunicaţii date/video între platforme aeriene și nave
  • Configurarea comunicaţiilor radio utilizând echipamente de comunicaţii radio în tehnologii la nivelul anului 2024
 • Prezentare:
  • Extinderea capacității de transmitere date în format video;
  • Creșterea distanţei de comunicaţii radio şi transmitere imagini video în timp real, realizarea unei reţele de comunicaţii radio cu posibilităţi de configurare/reconfigurare (număr de utilizatori, benzi de frecvenţe de operare), creşterea rezoluţiei video a imaginilor furnizate de echipamentul de captură video.

SISTEM DIGITAL AVANSAT DE DETECȚIE ȘI ALARMARE

 • Obiective principale de cercetare dezvoltare:
  • Dezvoltarea unui sistem modular de detecție perimetrală radio mobil și autonom energetic. Sistemul este destinat atât pentru protecția obiectivelor fixe cât și cele dislocabile.
  • Sistemul asigură protecția platformelor militare/zonelor/obiectivelor care nu dispun de o împrejmuire fizică sau dispun de o protecție fizică parțială.
  • Sistemul asigură și funcții de control acces, detecție fum, detecție intruziune și supraveghere video în circuit închis.
 • Prezentare
  • Proiectul constituie o soluţie tehnică pentru dezvoltarea unui prototip de sistem de securitate pentru dotarea unităților militare din cadrul MApN cu lucrări minime de infrastructură (instalare și configurare) în diferite moduri de operare:
   • sistem izolat pentru misiuni/funcționare temporară
   • sistem integrat pentru obiective statice
   • sistem desfășurabil pentru pentru relocare rapidă
  • Comunicația radio are în vedere transmisia semnalelor de alarmă între senzori și controler (informații neclasificate)
  • Sistemul este prevăzut cu echipamente de detecție și evaluare alarme multiple declanșate în zone distincte ale obiectivului militar