Centrul de Cercetare şi Inovare pentru Tehnologii Informaționale şi Comunicaţii are următoarea structură organizatorică:

  • Comanda centrului
  • Secţia Cercetare Dezvoltare Sisteme Informatice şi de Comunicaţii
  • Secţia Cercetare Dezvoltare Sisteme de Război Electronic și Compatibilitate Electromagnetică
  • Secția Cercetare Dezvoltare Sisteme C4ISR și Sisteme Integrate de Securitate
  • Secția Cercetare Dezvoltare pentru Inteligență Artificială, Tehnologii Informaționale Avansate și Sisteme de Securitate Cibernetică