Concept de componentă de luptă exploziv-fugasă cu efect crescut (BEHEWC)

Titlul proiectului : Concept de componentă de luptă exploziv-fugasă cu efect crescut.

Acronim -BEHEWC

Programul :PN III

Contractul de finanţare:28 PED/2017

Valoarea contractului :500 000

Durata proiectului :18 luni

Perioada de derulare: 03.01.2017-03.01.2018.

Sursa de finanţare: Bugetul de stat

Contractor: Academia Tehnică Militară

Responsabil de proiect : Mr.dr.ing Liviu MATACHE (tel: 0721.295.753)

Mail : mliviucris@gmail.com

Membrii echipei de cercetare : Gabriel EPURE, Liviu MATACHE, Teodora ZECHERU, Ovidiu IORGA, Gabriel IOSIF, Marin RAICOVICI, Florina BICĂ, Simona SANDU, Călin MUNŢIU, Ilie SIMCEA.

  • Încărcăturile pseudo-termobarice:

®    Încărcătură pseudo-termobarică pe bază de RDX – IPT-RDX;

®    Încărcătură pseudo-termobarică pe bază de RDX – IPT-TNT.

Sub această denumire se înţeleg încărcăturile apte a fi utilizate pentru realizarea unui efect pseudo-termobaric. Codurile RDX şi TNT reprezintă explozivul brizant de bază al încărcăturilor.

  • Destinaţia produsului :

Încărcăturile pseudo-termobarice (IPT-RDX şi IPT-TNT) sunt destinate generării de suprapresiuni, impulsuri şi sfere de foc superioare încărcăturilor brizante clasice.

Ţintele ce pot fi angajate în luptă cu astfel de încărcături se referă atât la forţa vie, cât şi la materiale utilizate la realizarea echipamentelor şi dispozitivelor de protecţie militară.

  • Necesitatea testării şi evaluării

Încărcăturile pseudo-termobarice (IPT-RDX şi IPT-TNT) sunt articole explozive care conţin materiale explozive, ale căror efecte pot genera vătămări corporale grave şi efecte distructive asupra mediului înconjurător. În consecinţă este necesar a se cunoaşte riscurile asociate utilizării acestora în situaţiile operaţionale, dar şi în situaţii accidentale.

Obiectivul fundamental este să determine optimul încărcăturilor pseudo-termobarice în ceea ce priveşte raportul dintre masa explozivului şi masa foliei de aluminiu.

Testele necesare pentru a determina sau evalua caracteristicile de siguranţă şi performanţă, ţin seama de nevoia de a demonstra modul cum răspund încărcăturile de neutralizare la diferitele efecte şi stimuli proveniţi din situaţii normale de utilizare sau accidentale.