• caracterizarea camerelor ecranate şi/sau incintelor tratate electromagnetic
 • măsurători de compatibilitate electromagnetică la nivel echipament sau sistem
 • activităţi de consultanţă şi suport tehnic pentru structurile MApN în vederea securizării obiectivelor proprii
 • acordarea de consultanţă şi suport tehnic altor organizaţii, privind instalarea echipamentelor măsurate TEMPEST
 • măsurători de evaluare TEMPEST a sistemelor informatice care vehiculeaza informatii clasificate
 • consultanţă, expertiză, testare şi evaluare pentru sisteme integrate de securitate si sisteme de securitate si protectie;
 • suport în evaluarea, achiziţia, dezvoltarea şi implementarea conceptelor şi sistemelor C2 pentru forţele aeriene, navale şi terestre;
 • efectuarea de analize radioreleu în vederea instalării de echipamente pe pilonii RTP
 • acordarea de avize tehnice de specialitate către terţi pentru instalarea de tehnică de radiocomunicaţii în amplasamente ale MApN (piloni, clădiri, etc)
 • dezvoltare de software;
 • instruire privind procesul de dezvoltare software;
 • integrare sisteme de comunicaţii: fir, radio, radioreleu, satelit;
 • dezvoltarea de echipamente şi sisteme pentru asigurarea securităţii informaţiilor: telefonie, telegrafie, voce, faximil, date;
 • cercetare-dezvoltare module criptografice hardware şi software primitive criptografice pentru ehipamente criptografice
 • cercetare aparat matematic şi implementare software pentru algoritmi criptografici
 • testare-evaluare algoritmi criptografici, module şi sisteme criptografice
 • integrarea modulelor criptografice hardware şi software în echipamente criptografice (terminale de abonat şi de grup, dispozitive de management local al cheilor, dispozitive de încărcare algoritmi etc.)
 • asigurare suport comunicaţii pentru alte sisteme ale categoriilor de forţe armate;
 • consultanţă şi expertiză tehnică în domeniul comunicaţiilor;
 • elaborare studii, standarde, analize;
 • asigurarea service-ului în garanţie şi postgaranţie pentru aparatura de secretizare;
 • execuţia de standuri de testare, demonstratoare tehnologice şi prototipuri.