Șef centru (împuternicit)

 

Colonel inginer 
Mihai Enache

Data naşterii: 04.04.1971

Titluri ştiinţifice: Cercetător ştiinţific gradul III

  • Din 2008 până în prezent şi-a desfăşurat activitatea ca şef secţie cercetare-ştiinţifică în domeniile SISOM, TEMPEST şi CEM. Din octombrie 2011 este împuternicit pe funcţia de locţiitor la CTECŞSIC/ACTTM.

Studii de specialitate:

  • Absolvent al Academiei Tehnice Militare în anul 1996 specialitatea radioelectronică de radiolocaţie, profilul Electronic;
  • Facultatea de Electronică şi Informatică;
  • În anul 2004 a obţinut diploma de master în cadrul facultăţii de Electrotehnică din Universitatea Politehnica din Bucureşti, specializarea “Senzori inteligenţi, sisteme distribuite de măsurare şi securitatea informaţiei”;
  • În perioada 2004-2007 a desfăşurat activităţi de management proiecte de cercetare ştiinţifică şi programe de testare–evaluare de dezvoltare pentru produse din înzestrarea MApN în cadrul echipelor de lucru şi de program ale programelor majore de achiziţie: “Radar pentru supravegherea spaţiului aerian la înălţimi mici şi medii, Gap-Filler” (în anul 2005 a îndeplinit funcţia de director de program, iar pe parcursul derulării programului a participat în cadrul delegaţiei române la testele de fabrică, FAT şi PAT, efectuate pe primul şi al doilea sistem radar gap-filler „România 1” şi „România 2”, la sediul firmei LMOC – Lockheed Martin Overseas Corporation – Maritime Systems and Sensors – Syracuse, NY, USA şi în România la testele de acceptanţă – OSAT și HRA, în poziţiile de instalare), “Modernizare radar tridimensional FPS-117”, “Sistem integrat de securitate pentru obiectivele militare, SISOM”.
  • În anul 2013 a absolvit cursul „Managementul proiectelor şi programelor”din cadrul Departamentului Regional de studii pentru Managementul Resurselor de Apărare – DRESMARA –Braşov, obţinând competenţe pentru ocupaţia „Proiectant sisteme de securitate”, cod COR 215119, în urma absolvirii cursului în domeniu, din cadrul Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate, Bucureşti.