Șef centru 

Colonel inginer
Mihai Enache

ŞEFUL CENTRULUI: Colonel inginer Mihai ENACHE

Data naşterii: 04.04.1971

Titluri ştiinţifice: Cercetător ştiinţific gradul III

Funcţii de management în activitatea de Cercetare-Dezvoltare (CD)

 • 2008 – 2012 – şef secţie cercetare-ştiinţifică în domeniile SISOM, TEMPEST şi CEM
 • 2012-2019 – locţiitor ştiinţific la CTECŞSIC/ACTTM (activităţi de management în domeniul CD)
 • Din anul 2019 – şef centru de cercetare la CTECŞSIC/ACTTM

Studii de specialitate:

 • 1996 – absolvent al Academiei Tehnice Militare, specialitatea Radioelectronică de Radiolocaţie, profilul Electronic, Facultatea de Electronică şi Informatică
 • 2004 – diploma de master în cadrul facultăţii de Electrotehnică din Universitatea Politehnica din Bucureşti, specializarea “Senzori inteligenţi, sisteme distribuite de măsurare şi securitatea informaţiei”
 • 2013 – a absolvit cursul „Managementul proiectelor şi programelor” organizat de Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare(DRESMARA) la Academia Forțelor Aeriene, Brașov, prin curs acreditat de Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO (ACT), la nivelul cel mai înalt ”NATO APPROVED”
 • 2013 – obţine competenţe şi atestat privind proiectarea de sisteme de securitate, în urma absolvirii cursului „Proiectant sisteme de securitate”, cod COR 215119, la Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate, Bucureşti

Experiența profesională în domeniul cercetare-dezvoltare:

 • 2004-2007 – a desfăşurat activităţi de management pentru proiecte de cercetare ştiinţifică şi programe de testare–evaluare de dezvoltare pentru produse din înzestrarea MApN în cadrul echipelor de lucru şi de program ale programelor majore de achiziţie
 • În cadrul programului “Radar de supraveghere aeriană (medie şi mică altitudine) TPS-79R – Gap Filler”:
 • 2004 şi 2010 – membru al delegaţiei române pentru testele de fabrică efectuate pe primul şi al doilea sistem radar gap-filler, numite „Romania 1” şi „Romania 2”, teste ce au avut loc la sediul firmei Lockheed Martin Overseas Corporation (LMOC) – Maritime Systems and Sensors – Syracuse, NY, USA. Testele de fabrică au fost FAT (2004 şi 2010) (Factory Acceptance Test) şi PAT (2004) (Production Acceptance Test), în faza I (2004) şi faza II (2010) ale programului
 • 2005 – a condus, în calitate de director de program, programul major de înzestrare “Radar de supraveghere aeriană (medie şi mică altitudine) TPS-79R – Gap Filler”
 • 2005 şi 2011 – a participat la testele de acceptanţă efectuate pe sistemul radar gap-filler “Romania 1”, instalat în poziţia Ianca din cadrul forţelor aeriene, teste ce au avut loc în vederea evaluării performanţelor radarului în condiţii reale operaţionale prin utilizarea scenariilor de zbor cu aparate aeriene de tipul AN 30/26 (avion transport), MIG 21 LanceR (avion vânătoare) şi IAR-330 (elicopter) din înzestarea armatei române. Testele au fost OSAT (On-site Acceptance Testing) în fazele I şi II (2005 şi 2011) şi HRA (Hardware Reliability Assessment) în faza II a programului (2011)
 • membru în comisiile de analiză şi audituri tehnice pentru produsul “Radar de supraveghere aeriană (medie şi mică altitudine) TPS-79R – Gap Filler”, pentru Auditul Configuraţiei Funcţionale (ACF) şi Auditul Omologării Oficiale (AOO)
 • 2007: Membru în grupul de lucru din cadrul programului major de înzestrare “Modernizare radar tridimensional FPS-117”
 • Din 2004: În cadrul programului major de înzestrare „Sistem Integrat de Securitate la Obiectivele Militare – SISOM” a participat la activităţile de elaborare a documentaţiilor în vederea iniţierii, desfăşurării și implementării programului
 • 2007: Membru în grupul de lucru din cadrul programului major de înzestrare “Modernizare radar tridimensional FPS-117”
 • Din 2009: Membru în grupurile de lucru organizate la nivel naţional pentru elaborarea/actualizarea/modificarea unor standarde şi acte normative în domeniile TEMPEST şi CEM
 • Din 2010: Din Membru în comisiile de analiză şi audituri tehnice pentru Auditul Configuraţiei Funcţionale (ACF) şi Auditul Omologării Oficiale (AOO) ale produselor dezvoltate integral în centru, faza Prototip Industrial
 • În perioada 2016- 2018: a participat la activităţile ”EU TEMPEST SEMINAR” pe problematica EMSEC, organizat de Secretariatul General al Uniunii Europene – elaborarea standardelor TEMPEST la nivel european
 • 2016-2018 – director de proiect pentru”Infrastructură pentru evaluarea compatibilităţii electromagnetice a sistemelor hardware/software integrate în platforme terestre şi aerospaţiale” – IxCEM, Programul STAR – Space and Technology Advanced Research, în cadrul Planului Naţionale de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare (PNCDI). IxCEM asigură o capabilitate unică în România cu utilizare duală, fiind destinată atât pentru domeniul militar cât şi pentru domeniul civil