Declarație privind accesibilitatea

Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare se angajează să asigure accesibilitatea site-urilor sale web în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019.

Prezenta declaraţie privind accesibilitatea este valabilă pentru: www.acttm.ro.

Acest site web este pe deplin conform cu prevederile OUG nr. 112/2018.

Elaborarea prezentei declaraţii privind accesibilitatea:

  • Prezenta declaraţie a fost elaborată la data de 12.06.2023;
  • Declaraţia a fost revizuită la data de 12.06.2023.

Feedback şi date de contact:

  • Aldea Ionuț – responsabil cu accesibilitatea site-urilor web ;
  • email: ialdea@acttm.ro;
  • tel: +40 21 423.30.58.

Date de contact ale autorităţii competente de aplicare a legii:

  • Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Bd. Libertăţii nr. 14, Bucureşti, sector 5 e-mail: monitorizare.accesibilitateweb@adr.gov.ro.