Certificări / acreditări / atestări

În anul 2022 activitatea în domeniul asigurării şi supravegherii calităţii s-a desfăşurat în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 şi Publicaţiilor NATO de asigurare a calităţii – AQAP (implementat ca urmare a acceptării STANAG 4107, Acceptarea mutuală a asigurării guvernamentale a calităţii şi folosirea publicaţiilor alianţei de asigurare a calităţii).

Prin menținerea certificării sistemului de management al calităţii în baza auditului de supraveghere realizat în decembrie 2022, de către AJA CERT SRL prin AJA Registrars Ro, reprezentantul oficial în România al Organismului Multinaţional de Certificare şi Instruire AJA Registrars Europe, se recunoaşte menţinerea şi  îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015.

Domeniile de activitate pentru care ACTTM este certificat sunt: 

– Cercetare ştiinţifică, proiectare-dezvoltare, microproducţie, testare şi evaluare pentru domeniul apărării şi securităţii cuprinzând sisteme terestre, aero şi navale;

– Mentenanţă pentru sisteme şi echipamente militare şi de securitate în domeniul terestru, aero şi naval;

– Încercări mecano-climatice, etalonări şi măsurători specifice pentru sisteme şi echipamente militare şi de securitate;

– Apărare CBRN și ecologie și intervenții la evenimente CBRN.

În scopul îmbunătăţirii activităţii structurilor din compunere/subordine, ACTTM respectă Cerinţele referitoare la asigurarea calităţii produselor/ serviciilor ce se achiziţionează în cadrul M.Ap.N. și care trebuie urmărite de către autorităţile contractante din M.Ap.N., în procesul de derulare a achiziţiilor de produse/servicii specifice apărării.

Politica şi obiectivele calităţii sunt cunoscute la toate nivelurile organizatorice, prevederile acestora fiind obligatorii.

Pentru atingerea obiectivelor calităţii, conducerea organizaţiei a stabilit și utilizat resursele materiale, financiare şi umane necesare, a analizat periodic eficienţa sistemului şi eficacitatea măsurilor preventive şi corective stabilite. Anual se derulează analiza efectuată de managementul ACTTM, la nivelul întregii agenții, inclusiv a centrelor de cercetare și inovare.

Activităţile de cercetare-dezvoltare, de testare-evaluare, microproducție, mentenanță, achiziţii,  elaborare specificaţii tehnice, etc., s-au derulat în baza procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor de lucru specifice.