Certificări / acreditări / atestări

LABORATOR CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV

A fost autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca unitate independentă conform Reglementărilor Aeronautice Civile Române  – RACR – B4, cu autorizaţia nr. B4 27-2011 pentru testări specializate în domeniul aeronauticii civile.

LABORATOR ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE CBRN

A fost acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) cu Certificatul de acreditare nr. LI 924 să efectueze activităţi de încercări.

LABORATOR DE ANALIZĂ, SINTEZĂ ŞI ÎNCERCĂRI EXPLOZIVI ŞI MIJLOACE EXPLOZIV-INCENDIARE

A fost acreditat de către Asociația de Acreditare din România (RENAR) conform SR EN ISO / CEI 17025:2005 –Certificat nr. LI 933

LABORATOR DE ANALIZE CHIMICE ŞI TESTĂRI

A fost acreditat de către Asociația de Acreditare din România (RENAR) conform SR EN ISO / CEI 17025:2005 (Certificat nr. LI 317/2007)

LABORATOR DE ÎNCERCĂRI PENTRU PROTECŢIE BALISTICĂ ŞI PIROTEHNICE

A fost acreditat de către Asociația de Acreditare din România (RENAR) conform SR EN ISO / CEI 17025:2005 (Certificat nr. LI 655/2008)

LABORATOR CRIPTO

A fost acreditat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru testarea şi evaluarea algoritmilor criptografici, a modulelor criptografice şi a sistemelor criptografice.

LABORATOR TEMPEST şi CEM

A fost acreditat acreditat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru  a efectua evaluarea TEMPESTa echipamentelor electronice din cadrul sistemelor informatice şi de comunicaţii care vor vehicula informaţii clasificate secret de stat sau echivalente.

Documente care reglementează responsabilităţi ordonate

·         Aprobarea ministrului apărării pe raportul şefului SMG nr. G 3/2129 din 21.08.2007 privind rolul ACTTM în elaborarea specificaţiilor pentru achiziţia de tehnică şi echipamente

·         DA-3 din 13.08.2010 pentru delegarea competenţei îndeplinirii unor atribuţii şi responsabilităţi ale Secretarului de Stat pentru Armamente, în domeniul activităţii de cercetare – dezvoltare, către comandantul ACTTM.

·         Certificat de acreditare emis de  ORNISS  seria AD nr. 0006, în domeniile

·         testare şi evaluare algoritmi criptografici

·         testare şi evaluare module criptografice

·         testare şi evaluare sisteme criptografice

·       Certificat de recunoaștere ORNISS seria AD nr. 0010, în domeniul evaluarea TEMPEST a echipamentelor electronice din cadrul sistemelor informatice şi de comunicaţii care vor vehicula informaţii clasificate secret de stat sau echivalente

·         Hotărârea Guvernului nr. 395 din 13.04.2011 privind realizarea programului naţional de interes strategic „Transportor blindat pentru trupe 8X8”