Comanda ACTTM

Comandant

Director General

(împuternicit)

Colonel doctor inginer
Cornel PLEȘA

Locţiitor (director adjunct)

Colonel inginer Valentin Cristea

Locţiitor ştiinţific
(Director științific)

(împuternicit)

Colonel CS II doctor inginer 
Tomoiagă Tiberius

Curriculum Vitae