Istoric

Procesul de reorganizare şi transformare a Armatei Române, început după 1989, a afectat şi cercetarea militară. Astfel, o serie de instituţii şi structuri de cercetare ştiinţifică cu prestigiu şi tradiţie din cadrul MapN au fost înglobate în ceea ce, în baza ordinului minsitrului apărării M 1 din 07.01.1998, a devenit Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM). ACTTM a înglobat astfel în compunerea sa „Institutului de Cercetare – Dezvoltare al Armatei” – Bucureşti, „Centrului de Cercetări Ştiinţifice pentru Marina Militară”, „Centrului de studii şi cercetări pentru electronică şi informatică” şi „Colectivul de Cercetări Ştiinţifice” din Academia Tehnică Militară – Bucureşti, Atelierul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiectare Tehnică de Geniu şi Căi Ferate, funcţiile de cercetători din Institutul de Proiectare-Producţie în Domeniul Topogeodeziei Militare, unităţi de cercetare ştiinţifică bugetare, aflate în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.

ACTTM asigură competenţa ştiinţifică şi tehnologică a MApN, desfăşurând o gamă complexă de activităţi specifice, cu caracter unic, solicitate de beneficiari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, între care, cu prioritate, sunt abordate spre rezolvare solicitările Statului Major al Apărării (SMAp) şi cele ale Categoriilor de Forţe ale Armatei (CFA).

Conducerea ACTTM pune în practică principiile de control managerial din Ministerul Apărării Naţionale, pentru achiziţia sau conceperea şi dezvoltarea unor echipamente moderne, bazate pe tehnici şi tehnologii care să corespundă cerinţelor de operaţionalizare şi de interoperabilitate ale structurilor de forţe din Armata României şi să contribuie la îndeplinirea misiunilor de luptă ale Forţelor Armate.

 

De la înfiinţarea sa până în prezent, ACTTM a participat la la dotarea, testarea sau modernizarea tehnicii militare din Armata României, câteva dintre realizările notabile fiind: Terminalul numeric de criptare pentru voce şi date DELTA-01S, Ansamblul antenă pentru staţia de radiolocaţie START-1M, Muniţia de calibru 30 mm pentru armamentul naval, Ţinta pentru torpile anti-submarin, Costumul de protecţie NBC cu filtroventilaţie, Vesta antiglonţ model III-A modernizată, Sistemul de soluţii de decontaminare, Avionul IAR-99 ŞOIM, Avionul MIG-21 LANCER configuraţia de înarmare cu rachete aer-aer şi MAGIC2, Bomba de aviaţie BAEF 250, Sistemul de asigurare terestră a navigaţiei aeriene, Simulatorul de antrenament pentru ochitorul de pe tanc, Sistemul securizat pentru procesarea cheilor criptografice, Lovitura termobarică pentru aruncătorul de grenade incendiare AG 3×40 mm, Sistemul ţintă pentru trageri sol-aer, aer-aer, navă-aer, Criptorul X-7003. Prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2011 privind realizarea programului naţional de interes strategic „Transportor blindat pentru trupe 8×8”.

ACTTM a fost împuternicită ca autoritate contractantă în cadrul contractului de finanţare a acestui program. De asemenea, ACTTM este autoritate contractantă şi pentru realizarea demonstratorului tehnologic pentru avionul IAR-99 TD.