Prezentare generală

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) este înfiinţată prin Ordinul ministrului apărării nr. M1 din 07.01.1998, funcţionând în subordinea Direcția generală pentru armamente.

ACTTM asigură competenţa ştiinţifică şi tehnologică a Direcției Generale pentru Armamente, desfăşurând o gamă complexă de activităţi specifice, cu caracter unic, solicitate de beneficiari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, între care, cu prioritate, sunt abordate spre rezolvare solicitările Statului Major al Apărării (SMAp) şi cele ale Categoriilor de Forţe ale Armatei (CFA).

Conducerea ACTTM pune în practică principiile de control managerial din Ministerul Apărării Naţionale, pentru achiziţia sau conceperea şi dezvoltarea unor echipamente moderne, bazate pe tehnici şi tehnologii caresă corespundă cerinţelor de operaţionalizare şi de interoperabilitate ale structurilor de forţe din Armata României şi să contribuie la îndeplinirea misiunilor de luptă ale Forţelor Armate.

La nivel european şi pe continentul american există numeroase organizaţii naţionale, similare ACTTM, cu rol de consultanţă şi expertiză pentru ministerele apărării din ţările respective:

-Defence Science and Technology Laboratory (DSTL), din Marea Britanie,

-Norwegian Defence Research Establishment (FFI), din Norvegia,

-Defence Research Nederland (TNO), din Olanda,

-Etablissement Technique Central de l’Armament, Franţa,

-Defence Research and Development (DRDC), Canada,

-Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), din SUA, cu numeroase laboratoare şi secţii subordonate:

oAir Force Research Laboratory,

oAir Force Office Scientific Research,

oArmy Materiel Command,

oArmy Research Laboratory Technology Transfer Ofiice,

oOffice of Naval Research,

oNaval Research Laboratory,

oFederal Laboratories and Agencies,

– Swedish Defense Research Agency (FOI), Suedia.

În cadrul alianţei nord atlantice funcţionează organizaţii similare ACTTM, între care Agenţia de Comandă, Consultanţă şi Control (NC3A) şi Organizaţia de Cercetare şi Tehnologii a NATO (RTO), iar în cadrul UE funcţionează Agenţia Europeană de Apărare (EDA). Aceste organizaţii formează cadrul internaţional comun, în care se identifică soluţii la provocările la adresa securităţii statelor membre şi se rezolvă aspecte concrete privind interoperabilitatea sistemelor şi echipamentelor militare.

ACTTM face parte din sistemul naţional de cercetare – dezvoltare, având în subordine structuri acreditate sau certificate pentru activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică sau de testare şi evaluare, recunoscute pe plan naţional sau internaţional.