Structură şi organizare ACTTM

ACTTM are compunerea după cum urmează:

Centrele de cercetare ştiinţifică sunt organizate pe secţii şi laboratoare cu profil distinct, pe domenii de cercetare ştiinţifică. În centrele de cercetare funcţionează echipe de cercetare multidisciplinare, constituite pentru derularea proiectelor, coordonate de directori de proiecte. Directorii de proiecte şi echipele de lucru sunt validate de Consiliile ştiinţifice ale centrelor.