Structură şi organizare ACTTM

 ACTTM are compunerea după cum urmează:

  • Centrul de Cercetare și Inovare pentru Tehnologii Informaționale și Comunicații (CCITIC);
  • Centrul de Cercetare și Inovare pentru Sisteme de Armamente (CCISA);
  • Centrul de documentare și Arhivă Tehnică (CDAT);
  • Centru de microproducție și Transfer Tehnologic (CMTT);
  • Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie (CCIACBRNE);
  • Centrul de Cercetare și Inovare pentru Forţele Navale (CCIFN);
  • Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor (CCIÎZ).

Centrele de cercetare ştiinţifică sunt organizate pe secţii şi laboratoare cu profil distinct, pe domenii de cercetare ştiinţifică. În centrele de cercetare funcţionează echipe de cercetare multidisciplinare, constituite pentru derularea proiectelor, coordonate de directori de proiecte. Directorii de proiecte şi echipele de lucru sunt validate de Consiliile ştiinţifice ale centrelor.